Altay Dilleri

Altay Dilleri

27 Ocak 2019

Geçmişte yanlışlıkla Ural Altay dil ailesi diye adlandırılan grup Altay dilleri ile Ural dillerinin köken olarak bir kardeşliğinin olmamasının anlaşılması sonucu Altay dilleri ve Ural dilleri diye 2’ye ayrılmıştır. Bu grubun dilleri, Türkçe, Moğolca, Mançuca, Turguzca, Japonca ve Korece’dir.

Grubun yok olmak üzere olan dili Mançucadır. Grubun en çok ve en önemli konuşulan dili Türkçedir. Ortak özellikleri en çok olan diller Türkçe ve Moğolcadır.

Reklamlar

Altay Dillerinin Özellikleri

  • Bu dil ailesi içerisinde yer olan diller eklemli dillerdir.
  • Bu dillerde ön ek sistemi yoktur. Kelime çekiminde ve türetiminde hep son ekler kullanılır.
  • Bu dillerde cinsiyet ayrımı yoktur. Böylelikle kelimeler de şekil değişikliğine uğramıştır.
  • Sayı sıfatlarından sonra gelen kelimelerin genellikle çokluk şekilleri yok.
  • Zengin bir ek sisteme sahiptir.
  • Soru eki vardır.
  • Aynı şekilden kaynaklandığı tespit edilen ortak ekler vardır.
  • Altay dillerinin bir diğer ortak özellikleri ise ünlü uyumunun olmasıdır.
Makale Kategorileri:
Edebiyat · Genel Kültür · Tarih · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir