Arz

Arz

26 Ocak 2019

Arz; Piyasaya bir bedel karşılığında satılmak üzere ürün veya hizmet sunmaya denir. Ürün ya da hizmetin satış bedeli o ürün ya da hizmetin fiyatını oluşturur. Aşağıdaki tabloda ürünün fiyatının 1 TL olması halinde sadece 1 adet ürün satmaya razı olacağını gösteriyor.

FİYAT(Pa) ARZ MİKTARI (Qa)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

Piyasa arz eğrisi;

Bireysel arzın eğrilerinin toplanmasıyla oluşur. Piyasa arzının eğirisinin görünümü bireysel arz eğrilerinin görünümünden pek farklı değildir.

Reklamlar

Arz eğrisi;

Bir ürünün fiyatı ile arzı edilen miktarı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Ürünün fiyatı yükseldikçe ürünü arz edenler daha fazla, ürünün fiyatı düştükçe daha az arzı etmeye yönelirler.

Arz tam olarak nedir?

Tedarik, tüketicilere sunulan belirli bir mal veya hizmetin toplam miktarını tanımlayan temel bir ekonomik kavramdır. Arz, belirli bir fiyatta mevcut olan miktarla veya bir grafikte görüntüleniyorsa bir dizi fiyatta bulunan miktarla ilgili olabilir. Bu, belirli bir fiyata mal veya hizmet talebiyle yakından ilgilidir; diğer her şey eşit olduğunda, fiyat yükseldiğinde üreticiler tarafından sağlanan arzı artacaktır çünkü tüm firmalar karlarını maksimize etmeye çalışırlar.

Tedarik Anlamak

Arz’ın ve talebin eğilimleri modern ekonominin temelini oluşturur. Her belirli mal veya hizmetin fiyat, fayda ve kişisel tercihlere göre kendi arzı ve talep modelleri olacaktır. İnsanlar bir mal talep ederse ve bunun için daha fazla ödemeye istekli olursa, üreticiler arza katkıda bulunacaktır. Arzı arttıkça, aynı talep seviyesi verildiğinde fiyat düşecektir. İdeal olarak, piyasalar, belirli bir fiyat noktası için arzın talebe eşit olduğu (fazla arz ve kıtlık olmadığı) bir denge noktasına ulaşacaktır; bu noktada, tüketici faydası ve üretici karı maksimize edilir.

Tedarik Temelleri

Ekonomide arz kavramı, birçok matematiksel formül, pratik uygulama ve katkıda bulunan faktörlerle karmaşıktır. Arz, rekabetçi bir pazarda satılan talepte bulunan herhangi bir şeyi ifade edebilirken, arzı en çok malları, hizmetleri veya emeği belirtmek için kullanılır. Arzı etkileyen en önemli faktörlerden biri malın fiyatıdır. Genel olarak, bir malın fiyatı artarsa, arzı da artacaktır. İlgili malların fiyatı ve girdilerin (enerji, hammadde, emek) fiyatı da satılan malın genel fiyatının artmasına katkıda bulundukları için arzı etkiler.

Tedarik edilen ürünün üretim koşulları da önemlidir; örneğin, teknolojik bir ilerleme, tedarik edilen bir malın kalitesini artırdığında veya teknolojik bir ilerlemenin iyi bir ürünü modası geçmiş veya daha az talep görmesi gibi yıkıcı bir yenilik söz konusu olduğunda. Hükümet düzenlemeleri, çevre yasaları gibi tedariki, tedarikçilerin sayısını (rekabeti artırır) ve pazar beklentilerini de etkileyebilir. Bunun bir örneği, petrolün çıkarılmasıyla ilgili çevre yasalarının bu tür petrolün arzını etkilediği zamandır.

Arz, mikroekonomide bir dizi matematiksel formülle temsil edilir. Arzın fonksiyonu ve denklemi, arz ve yukarıda belirtilenler veya hatta enflasyon oranları ve diğer piyasa etkileri gibi etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bir arz eğrisi her zaman malın fiyatı ile edilen miktar arasındaki ilişkiyi tanımlar. Hareketler (fiyattaki bir değişikliğin neden olduğu), kaymalar (malın fiyatıyla ilgili olmayan bir değişikliğin neden olduğu) ve fiyat esnekliği gibi bir arzın eğrisinden zengin bir bilgi toplanabilir. 

Tedarik Tarihçesi

Ekonomi ve finansta arz, her zaman olmasa da çoğu zaman taleple ilişkilendirilir. Arzın ve talebin kanunu ekonomi temel ve temel ilkedir. Arz ve talep yasası, bir malın arzıyla ona olan talebin nasıl etkileşime girdiğini açıklayan bir teoridir. Genel olarak, arzlar yüksek ve talepler düşükse, ilgili fiyat da düşük olacaktır. Arzı düşükse ve talep yüksekse, fiyat da yüksek olacaktır. Bu teori, kapitalist bir sistemde piyasa rekabetini varsayar. Modern ekonomideki arz ve talep, tarihsel olarak erken bir yinelemede John Locke’a atfedilmiş ve Adam Smith’in 1776’da yayınlanan, Adam Smith’in meşhur “Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve Sebepleri Üzerine Bir Soruşturma” tarafından kesin olarak kullanılmıştır.

Arz eğrisi verilerinin grafik temsili ilk olarak 1800’lerde kullanıldı ve daha sonra 1890’da Alfred Marshall’ın yazdığı ufuk açıcı ders kitabı “Principles of Economics” te popüler hale geldi. İngiltere’nin neden ilk kucaklayan, yararlanan ülke olduğu uzun zamandır tartışılıyor. Arzın ve talep teorileri ve genel olarak ekonomi üzerine yayınlar. Ağır üretimi, teknolojik yenilikleri ve muazzam miktarda emeği içeren sanayi devriminin ve ardından gelen İngiliz ekonomik gücünün ortaya çıkışı, iyi tartışılan bir neden olmuştur.

Makale Etiketleri :
· · · · · · ·
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir