Site icon Kültür Denizi

Atom Bombası

Atom Bombası

Atom Bombası

Atom Bombası ve Termonükleer Bomba Arasındaki Fark

Hidrojen bombası ve atom bombası adından da anlaşılacağı üzere nükleer silahlardır, ancak iki cihaz birbirinden çok farklıdır. Özetle, bir atom bombası bir fisyon tertibatı, bir hidrojen bombası füzyon reaksiyonuna güç katmak için fisyon kullanıyor. 

Başka bir deyişle, bir atom bombası bir hidrojen bombasının tetikleyicisi olarak kullanılabilir. Her bir bomba türünün tanımına bir göz atın ve aralarındaki ayrımı anlayın.

Atom Bombası

Atom bombası, nükleer fisyonla açıklanan aşırı enerjiden dolayı patlayan bir nükleer silahtır. Bu nedenle, bu tür bombalar bir fisyon bombası olarak da bilinir.

Atom Bombası için Atomik demek yanlış olabilir. Çünkü atomun veya elektronlardan çok, fizyon (protonlar ve nötronlar) ile ilgili bir olaydır.

Fisyon olasılığı olan bir materyal (parçalanabilir materyal) süper kritik kütle verirken, fisyon oluştuğu nokta. çok önemlidir. Bu, patlayıcı maddeleri kullanarak alt kritik materyali sıkıştırarak ya da alt kritik bir kütlenin bir kısmını başka bir kütleye çekerek elde edilebilir. 

Bölünebilir malzeme, zenginleştirilmiş uranyum veya plütonyumdur. Tepkimenin enerji çıkışı, patlayıcının TNT’sinin yaklaşık bir tonu kadar, TNT’nin 500 kilotonuna eşdeğerdir. 

Bomba ayrıca, ağır çekirdeklerin küçük parçalara ayrılmasından kaynaklanan radyoaktif fisyon fragmanlarını serbest bırakıyor. Nükleer yıkım, esasen fisyon parçaları içeriyor.

Hidrojen Bombası

Bir hidrojen bombası, nükleer füzyon tarafından salınan yoğun enerjiden patlayan bir nükleer silah türüdür. Hidrojen bombalarına termonükleer silahlar da denilebilir. Enerji, hidrojen, döteryum ve trityum izotoplarının kaynaşmasından kaynaklanır.

Bir hidrojen bombası, bir fisyon reaksiyonundan ısıya salınan enerjiye dayanmaktadır. Sonrasında Füzyonu tetiklemek için hidrojeni sıkıştırıyor ve bu durum sonrasında ek fisyon reaksiyonları üretiyor olabilir. 

Büyük bir termonükleer cihazda, cihazın veriminin yaklaşık yarısı tükenen uranyumun fisyonundan gelir. yani cihazın tam verimli çalışması için tüketilen uranyumun yarısına eş değerdir. Füzyon reaksiyonu gerçekten düşüşe katkıda bulunmaz, ancak reaksiyon fisyon nedeniyle tetiklendiğinden ve daha fazla ayrışmaya neden olduğundan, Hidrojen bombaları en az atom bombaları kadar az yağış üretir. 

Hidrojen bombaları, TNT megatonlarına eşdeğer atom bombalarına kıyasla çok daha yüksek verim sağlayabilir. Patlatılan en büyük nükleer silah olan Çar Bomba, 50 megatonluk bir hidrojen bombasıdır.

Atom Bombası ve Hidrojen Bombası

Her iki nükleer silah türü de az miktarda maddenin büyük miktarlardaki enerjisini serbest bırakır. Bu durumla birlikte enerjiyi aslında fisyonla serbest bırakmaktadır. Sonuç olarak da radyoaktif bir patlamaya ve salınıma neden olur. Hidrojen bombası, atom bombasına kıyasla daha şiddetlidir fakat üretimi atom bombasına kıyasla daha karmaşıktır.

Diğer Nükleer Cihaz Çeşitleri

Atom bombaları ve hidrojen bombalarına ek olarak, başka nükleer silah türleri de vardır:

Nötron Bombası: Nötron bombası, Hidrojen bombasıyla benzer özellik göstermektedir. İkisi de termonükleer silahlardır. Nötron bombasının patlaması diğerlerine kıyasla şiddeti azdır. fakat çok sayıda nötronu serbest bırakmaktadır. Bu bomba kullanıldığında canlı organizmalar öleceğinden ötürü dünya ikliminde bozulmalar veya yağışlarda azlık görüleceği ön görülmektedir.

Tuzlu bomba: Tuzlanmış bir bomba, patlamanın uzun süreli radyoaktif şiddet üretmesine neden olacak şekilde kobalt, altın ve diğer başka materyalle çevrelenmiş bir nükleer bombadır. 

Saf füzyon bombası:  Saf füzyon bombaları, fisyon bombası tetiklemesiz bir füzyon reaksiyonu üreten nükleer silahlardır. Bu tür bir bomba önemli radyoaktif düşüşü ortadan kaldırmaz.

Elektromanyetik nabız silahı (EMP):  Bu, elektronik ekipmanı bozabilecek nükleer bir elektromanyetik nabız üretmek için tasarlanmış bir bombadır. Atmosferde patlatılan bir nükleer cihaz, küresel olarak elektromanyetik darbe yayar.

Böyle bir silahın amacı geniş bir alana yayılmış elektronlara zarar vermektir.

Anti madde bombası: Bir anti madde bombası, madde ve anti madde etkileşime girdiğinde ortaya çıkan imha reaksiyonundan enerjiyi serbest bırakır. Bu gibi bir cihaz, önemli miktarda anti madde sentezleme zorluğu nedeniyle üretilmemiştir.

Exit mobile version