Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB)

29 Nisan 2020

Avrupa Birliği (AB), uyumlu bir ekonomik ve siyasi blok olarak faaliyet gösteren 28 ülkeden oluşan bir gruptur. On dokuz ülke Euro’yu resmi para birimi olarak kullanıyor.

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

  • Avrupa Birliği (AB) dünya ekonomisinde tek bir ekonomik birim olarak hareket eden bir grup ülkeden oluşmaktadır.
  • Resmi para birimi Euro’dur; 28 üyesinin 19’u para birimini kabul etti.
  • 2016 referandumunda İngiltere AB’den ayrılmaya oy verdi. Brexit’in şartlarına birçok kez meydan okunmasına rağmen, 31 Ocak 2020, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması için resmi olarak kabul edildi.

AB, II. Dünya Savaşı ile doruğa ulaşan ve kıtanın çoğunu yok eden Avrupa ülkeleri arasında yüzyıllar süren savaşları sona erdirmek için tek bir Avrupa siyasi varlığı kurma arzusundan doğdu. Avrupa Tek Pazarı 1993 yılında 12 ülke tarafından dört özgürlüğün sağlanması için kurulmuştur.

Reklamlar

Dünya Bankası’ndan elde edilen verilere göre, AB’nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2017’de 17,1 trilyon $ (nominal)’dır.

Avrupa Birliği Kuruluşu (AB)

Avrupa birliğinin kuruluşu, 1950 yılında kurulan ve sadece altı üyesi olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak başladı: Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda. 1957’de Roma Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ve daha sonra Avrupa Topluluğu oldu.

Avrupa birliğinin ilk odak noktası, ortak bir tarım politikası ve gümrük engellerinin kaldırılmasıydı. Avrupa Topluluğu ilk olarak 1973’te Danimarka, İrlanda, İngiltere, Yunanistan ve İspanya’nın üye olduğu dönemde genişledi. Doğrudan seçilen bir Avrupa Parlamentosu 1979’da göreve başladı.

1986 yılında, Tek Avrupa Kanunu dış politika iş birliği ilkelerini sağlamlaştırmış ve toplumun üyeler üzerindeki yetkilerini genişletmiştir. Yasa aynı zamanda tek bir Avrupa pazarı fikrini resmileştirdi.

Maastricht Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği (AB) EC yerini aldı. Anlaşma, AB için tek para birimi olması amaçlanan avroyu yarattı. 

Euro, 1 Ocak 1999’da çıkış yaptı. Danimarka ve Birleşik Krallık, kendi para birimlerini korumalarına izin veren “vazgeçme” hükümlerini müzakere etti.

AB’nin birkaç yeni üyesi, avroyu kabul etme kriterlerini henüz karşılamadı.

Avrupa Birliği’nde Bazı Ülkelerin Sorunları

Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası, 2008 küresel finans piyasasının çöküşünden bu yana yüksek borçlanma ve Portekiz, İrlanda, Yunanistan ve İspanya’da büyümeyi daraltmakla mücadele etti. 

Yunanistan ve İrlanda, 2009 yılında mali kemer sıkma politikaları ile birlikte topluluktan mali kurtarma aldı. Portekiz, 2011 yılında ikinci bir Yunan kurtarma operasyonu ile birlikte izledi.

Birden fazla faiz indirimi ve ekonomik teşvik turu sorunu çözemedi. Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi kuzey ülkeleri, güneyden gelen mali sıkıntıya giderek daha fazla kızmaktadır. 

Yunanistan’ın avrodan çekilmeye zorlanacağı yönündeki söylentiler, Maastricht Antlaşması’nda yer almadığı için hareketin yasal olarak mümkün olup olmadığı konusunda anlaşmazlık içinde gerçekleşmedi.

Değerli Okurlarımız;

Avrupa Birliği’ni detaylıca sizlere bahsetmeye çalıştık. Bunlar dışında, Avrupa Birliğinin antlaşması, Avrupa Birliğinin aday ülkeleri, Avrupa Birliğinin amacı, Avrupa Birliğinin anayasası, Avrupa Birliğinin bakanlığı, Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliğinin covid 19, Avrupa Birliğinin çalışma izni, Avrupa Birliği devletleri, Avrupa Birliğinin ekonomisi, Avrupa Birliğine en son üye, Avrupa Birliği fonları, Avrupa Birliğinin genel merkezi, Avrupa Birliğinin genel sekreteri, Avrupa Birliğinin haritası, Avrupa Birliğinin hukuku, Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliğinin kurucu üyeleri, Avrupa Birliği konseyi başkanı, Avrupa Birliğinin merkez bankası, Avrupa Birliğinin organları, Avrupa Birliğinin parlamentosu ,Avrupa Birlikteliği ve Türkiye, Avrupa Birliğinin ülkeleri başlıkları hakkında bilgi almak için google da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir