Site icon Kültür Denizi

Beyin Anatomisi

Beyin Anatomisi

Beyin Anatomisi Beyin Anatomisi nedir Beyin nedir Beynin bölümleri

Beyin Anatomisi kendi karmaşık yapısı ve işlevi nedeniyle karmaşıktır. Bu inanılmaz organ, duyu bilgisini vücudun her yerine alarak, yorumlayarak ve yöneterek kontrol merkezi olarak hareket eder. Beyin ve omurilik, merkezi sinir sisteminin iki ana yapısıdır. Beynin üç ana bölümü vardır. Bunlar ön beyin, orta beyin ve arka beyindir.

Beyin Anatomisi Hakkında Önemli Bilgiler

Beynin Bölümleri

Ön beyin, duyu bilgisinin alınması ve işlenmesi, düşünme, algılama, dil üretme ve anlama ve motor işlevini kontrol etme gibi çeşitli işlevlerden sorumlu olan beynin bölünmesidir. 

Ön beyin bölümünün iki ana bölümü vardır: diensefalon ve telensefalon. Diensefalon, motor kontrolü, duyusal bilgiyi iletme ve otonomik fonksiyonları kontrol etme gibi fonksiyonlardan sorumlu olan talamus ve hipotalamus gibi yapılar içerir. 

Telensefalon beynin en büyük kısmını, beyincik içerir. Beyindeki gerçek bilgi işlemenin çoğubeyin korteksi.

Orta beyin ve arka beyin birlikte beyin sapını oluşturur. Orta beyin veya mezensefalon , beyin sapını , arka beyin ile ön beyni birbirine bağlayan kısımdır. Beynin bu bölgesi motor işlevinin yanı sıra işitsel ve görsel tepkilerde rol oynar.

Arka beyin omurilikten uzanır ve metensefalon ve miyelensefalondan oluşur. Metencephalon, pons ve serebellum gibi yapıları içerir. Bu bölgeler denge ve dengenin korunmasına, hareket koordinasyonuna ve duyusal bilgilerin iletilmesine yardımcı olur. 

Miyelensefalon, solunum, kalp atışı ve sindirim gibi otonomik fonksiyonları kontrol etmekten sorumlu olan medulla oblongata’dan oluşur.

Beyin Anatomisi: Yapılar

Beyin, çok sayıda işlevi olan çeşitli yapılar içerir. Aşağıda beynin temel yapılarının ve bazı işlevlerinin bir listesi bulunmaktadır.
Bazal ganglion

Beyin Sapı

Broca’nın Alanı

Merkez Sulcus (Rolando Fissürü)

Beyincik

Beyin Zarı

Serebral Korteks Lobları

Beyin

Corpus Callosum

Kranial Sinirler

Sylvius’un çatlaması (Lateral Sulcus)

Limbik Sistem Yapıları

Medulla Oblongata

Meninges

Olfaktör Ampul

Pineal Bez

Hipofiz bezi

Pons

Wernicke Bölgesi

Beynin Ortası

Serebral Peduncle

Retiküler Oluşum

Substantia Nigra

Tectum

Tegmentum

Beyin Ventrikülleri

Exit mobile version