demiryolu taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı Nedir?

6 Mayıs 2021

Firmalara ağır ve hacimli yüklerin taşınması noktasında çok yüksek maliyetlere katlanılmadan hizmet etmektedir. Mesela uluslararası taşımacılıkta ucuz maliyetle olduğu için kullanılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, güvenilir olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata riskinin asgariye indirilmesi, rekabetçi maliyetler oluşturulabilmesi, çevre dostu bir çözüm oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak ilgi gören bir taşıma modelidir. Demiryolu taşımacılığı, karayolu trafik yükünü hafifletir. Sabit fiyat garantisi vardır. Örneğin ağır tonajlı ve havaleli yükler için en uygun taşıma türüdür.  Transit ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türüdür.

Olumlu Yönleri

 • Demiryollarına yönelik yatırımların standartlarında yükselme görülmektedir.
 • Hükümet politikaları TCDD ve demiryolu yatırımlarının önünü açacak şekilde sürmektedir.
 • Demiryolu sektöründeki yerli üretim ve dış ticarete konu olması ümit vericidir.
 • Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü kurularak, sektöre bir otorite kazandırılmıştır.
 • Yolcu ve yük taşımacılığının demiryoluna kaydırılarak karayollarının rahatlatılması yönünde politika geliştirilmektedir.
 • Elektrik enerjisi kullanılan demiryolu ulaşımı ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktadır.
 • Demiryolu işletmeciliğinin özel sektöre açılması konusunda Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilmektedir.

Olumsuz Yönleri

 • Hükümet demiryollarına diğer taşıma modlarına göre daha az yatırım payı ayırmakta olup, karayolu ağırlıklı politika devam etmektedir.
 • Hükümetin demiryolu politikaları ve yatırımları hala yetersizdir örneğin her ile demiryolu ulaşımı ve taşımacılığı yapılmamıştır. .
 • Demiryolları, diğer ulaşım modları arasında taşımacılık açısından en az payı almaktadır.
 • Demiryolları, yük taşımacılığında yeterli paya sahip değildir.
 • Demiryolu maliyet fayda ve etki analizleri yeterince çalışılmamıştır.
 • Demiryolu sektöründe özel sektörün olmaması teknolojiyi izlemeyi zorlaştırmaktadır.

Güçlü Yönleri

 • Kent içi ulaşım için belediyelerin yüksek sayıda araca ihtiyacı olması,
 • Demiryolu araçlarının enerji verimliliği,
 • Demiryolu araçlarının çevre dostu olması,
 • Kamuoyunun desteği,
 • Siyasal iktidarın kararlı desteği.

Zayıf Yönleri

 • Personel ve eğitimdeki yetersizlik,
 • Yönetimin ve kadroların sık sık değişimi,
 • Organizasyon ve yönetim anlayışının günümüzün yeni yaklaşımlarına uyumsuzluğu,
 • Uluslararası rekabette finansal bunalım/kredi temin edememe
 • Müşteri güvensizliği,
 • Özgüven yoksunluğu.

Demiryolu Taşımacılığı Değerlendirme

Yapımı maliyetli olduğundan hükümetler yaptırmıyorlar fakat ağır yüklerin taşınmasında kolaylık sağlar. Enerji verimliliği vardır ve Çevreyi kirletmez. Daha az yer kapsar. Diğer taşımacılık hizmetlerine göre ulusal ya da uluslar arası alanda daha ekonomik ve daha güvenli olanaklar sunmaktadır.

Reklamlar
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir