Denetim

Denetim

30 Ocak 2019

Planlanan amaçlarla gerçekleştirilen mevcut durumlar arasında karşılaştırma yapmaktır.

Denetim süreci;

Reklamlar
  • Standartları belirleme
  • Gerçekleşen durumu ölçme
  • Karşılaştırma
  • Düzeltici tedbirler alma

Denetimin Özellikleri;

  • Amaçlara ve planlara dayanmalıdır.
  • İleriye dönük olmalıdır.
  • Düzeltici tedbirleri almayı sağlamalıdır.
  • Anlaşılabilir olmalıdır.
Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir