Dünya Dil Aileleri

Dil Aileleri

27 Ocak 2019

Kökenleri Bakımından Diller

  1. Aynı kökten gelen dillerin oluşturduğu gruba “Dil Ailesi” denir. Köken bakımından diller araştırılırken şu kriterlere bakılır;
  2. Ses bilgisi
  3. Ses varlığı (konuşulan, kullanılan tüm kelimeler, sözcükler)
  4. Ortak kelimeler; 2 dil arasında en fazla 3 tane kelime ortak olabilir. 3 kelimeden fazla ortaklık varsa bu iki dil arasında ya köken kardeşliği vardır ya da dil alışverişi olmuştur.
  5. Cümle yapısı
  6. Köken bilgisi (etimoloji)
Makale Kategorileri:
Edebiyat

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir