Dış Ticaret Türleri

Dış Ticaret Türleri

3 Mayıs 2021

Dış Ticaret Türleri yedi kısımda incelenmektedir. İthalat, İhracat, Transit ticaret, Normal ticaret, Bağlı ticaret, Sınır ticareti ve Serbest Bölge ticareti olarak ayrılmaktadır. Bunları detaylıca makalemizde açıklayacağız.

1. İthalat

Başka ülkelerde üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dış alım da denilmektedir. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat, özel ya da tüzel kişilerce kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir.

Reklamlar

2. İhracat

Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışına ihracat denir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleşir.

3. Transit Ticaret

Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasına transit ticaret denilmektedir. Bu ticaret şeklinde Türkiye’deki bir dış ticaret firması bir ülkeden aldığı malı Türkiye’ye getirerek veya getirmeden başka bir ülkeye satmaktadır. Yani transit ticarette bir firma hem ithalat hem de ihracat yapmaktadır. Burada önemli olan ihracat ve ithalat bedelleri arasında lehte bir fark olmasıdır. Aksi halde bu ticarete izin verilmeyecektir. Çünkü bu durumda ülkenin döviz kazancı olmayacak, aksine döviz kaybı olacaktır.

4. Normal Ticaret

Normal ticaret, bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesinde ve serbest döviz ile yapılan, mevzuat ile özel bir ayrıcalık tanınmayan ticarettir.

5. Bağlı Ticaret

İhraç veya ithal edilen mal hizmet veya teknoloji transferi bedeli kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılandığı bir ticaret şeklidir. Eğer karşılıklı mal alışverişi iki taraf arasında gerçekleşiyorsa takas, ikiden fazla taraf varsa bağlı muamele söz konusu olmaktadır.

Bağlı muamele veya takas talepleri, yabancı firma ile yapılan bağlı ticaret veya takas anlaşması ve Bağlı Muamele veya Takas Başvuru Formu ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. Bağlı ticaret veya takas konusu karşılıklı ödemelerin mal veya kısmen nakit veya ölçülebilir olması kaydıyla hizmet ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bağlı ticaret veya takas izinlerinin süresi 6 ayı aşmamak kaydıyla firmanın yaptığı anlaşma yer alan sözleşme kadardır. Bağlı ticaret veya takas kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat her türlü vergi ve fona tabiidir.

6. Sınır Ticareti

Sınır ticaret merkezi (STM), ülkemizin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde, ekonomik, sınai ve ticari faaliyetlere ivme kazandırılması, bölgedeki esnaf ve tacirler için komşu ülkelere ticaret merkezleri vasıtasıyla ticaret yapılarak ihracatın arttırılması ve vergi kolaylıkları sağlanarak il ihtiyaçları dâhiline ithalat yapılması imkânı veren münhasır bir ticaret modelidir.

7. Serbest Bölge Ticareti

Serbest Ticaret Bölgesi (STB), ülkenin geri kalanından farklı ticaret ve iş yasalarının bulunduğu özel bir ekonomik bölge türüdür. STB’ler bölgedeki işletmeleri gümrük vergilerinden muaf tutan özel gümrük düzenlemeleri altında çalışırlar. Çoğu durumda, STB’ler hava limanları, limanlar ve ulusal sınırlar gibi uluslararası limanların yakınında bulunmaktadır. Serbest ticaret bölgelerine, İhracat İşleme Bölgeleri, Dış ticaret bölgeleri ve diğer isimler arasında gümrüksüz ihracat işlem bölgeleri de denmektedir. Dış Ticaret Türleri bu kadardır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir