Doğrudan Yabancı Yatırım

Doğrudan Yabancı Yatırım

27 Nisan 2020

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), bir ülkedeki bir firma veya bireyin başka bir ülkede bulunan ticari çıkarlara yaptığı yatırımdır. Genel olarak DYY, bir yatırımcı yabancı iş operasyonları kurduğunda veya yabancı bir şirkette yabancı iş varlıkları edindiğinde gerçekleşir. 

Bununla birlikte, DYY’ler, bir yatırımcının yalnızca yabancı kökenli şirketlerin öz kaynaklarını satın aldığı portföy yatırımlarından ayrılmaktadır.

Reklamlar

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

  • Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) bir şirket tarafından başka bir ülkede bulunan başka bir şirkete yapılan yatırımlardır.
  • DYY’ler yatırımcılar için kapalı pazarlar yerine açık pazarlarda aktif olarak kullanılmaktadır.
  • Yatay, dikey ve konglomeralar DYY türleridir. Horizontal başka bir ülkede aynı türden bir iş kuruyor, dikey ise birbiriyle ilişkili ancak farklı ve holding, ilgisiz bir iş girişimidir. 
  • Ekonomik Analiz Bürosu, doğrudan yabancı yatırımları takip ediyor
  • Apple’ın Çin’e yaptığı yatırım bir DYY örneği denebilir.

Doğrudan Yabancı Yatırımın İşleyişi

Doğrudan yabancı yatırımın işleyişi, sıkı düzenlenmiş ekonomilerin aksine, yatırımcı için nitelikli işgücü ve ortalamanın üzerinde büyüme beklentileri sunan açık ekonomilerde yaygın olarak yapılmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar genellikle bir sermaye yatırımından daha fazlasını içerir. 

Yönetim veya teknoloji hükümlerini de içerebilir. Doğrudan yabancı yatırımın temel özelliği, yabancı bir işletmenin karar alma sürecini etkili bir şekilde kontrol etmesi veya en azından önemli ölçüde etkilemesidir.

Doğrudan Yabancı Yatırımda Özel Hususlar

Doğrudan yabancı yatırımda özel hususlar, yabancı bir ülkede bir yan kuruluş veya bağlı şirketin açılması, mevcut bir yabancı şirkette kontrol gücüne sahip olma veya yabancı bir şirketle birleşme veya ortak girişim yoluyla çeşitli yollarla yapılabilir. Bu durum özel hususlardan birisidir.

Doğrudan Yabancı Yatırım Türleri Nelerdir

Doğrudan yabancı yatırımın türleri genellikle yatay, dikey veya konglomerasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Yatay bir dyy, kendi ülkesinde olduğu gibi yabancı bir ülkede de aynı türden iş operasyonu kuran yatırımcıya, örneğin Apple’ın Çin’de mağaza açan bir cep telefonu sağlayıcısına atıfta bulunmaktadır. 

Doğrudan yabancı yatırım türünden Dikey yatırım, yatırımcının ana işletmesinden farklı ancak ilgili ticari faaliyetlerin, bir imalat şirketinin imalat şirketi için gereken parça veya hammaddeleri tedarik eden yabancı bir şirkete ilgi duyması gibi yabancı bir ülkede kurulduğu veya satın alındığı yatırımdır.

Bir holding türü doğrudan yabancı yatırım, bir şirketin veya bireyin kendi ülkesindeki mevcut işiyle ilgisi olmayan bir işletmeye yabancı yatırım yaptığı bir yatırımdır. Bu tür bir yatırım, yatırımcının daha önce deneyimi olmayan bir sektöre girmeyi içerdiğinden, genellikle sektörde faaliyet gösteren yabancı bir şirketle ortak girişim şeklinde olur.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir