Durumsallık Teorisi

Durumsallık Yaklaşımı

30 Ocak 2019

Durumsallık yaklaşımı veya durumsallık teorisi iç ve dış faktörlerden oluşmaktadır. aşağıda durumsallık yaklaşımının genel özellikleri verilmiştir.

 • Durumsallık yaklaşımı sistemine göre örgütler çevresel faktörlerden etkilenir. Bu nedenle, dinamik bir çevrede sabit ilkelere bağlı kalmak yanlıştır.
 • Durumsallık Yaklaşımına göre örgütler değişmez ilkelere göre değil, içinde faaliyet gösterdiği çevrenin koşullarına göre şekillenir.
 • Durumsallık teorisine göre, değişen her yeni durum için farklı yönetim uygulamaları gerekir.
 • Zira örgütleri çevresel koşullara uyum sağlayacak esnek ve organik yapılardır.
 • Bir örgütün yapısını etkileyecek pek çok iç ve dış faktör bulunmaktadır.
 • İç faktörler, faaliyetler, çalışanların nitelikleri, kullanılan teknolojinin seviyesi ve işletmenin amacıdır.
 • Dış faktörler ise; rekabet, devlet müdahaleleri, müşteriler ve Pazar şartlarıdır.
 • Örgütün yapısını etkileyen bu faktörlerin farklı şekillerde ve boyutlarda bir araya gelmeleri durumunda, farklı organizasyon yapılarının gerekli olacağı kaçınılmazdır.

Durumsallık yaklaşımı organizasyonu bir sistem olarak ele alır ve örgüt yapısını çeşitli iç ve dış şartlar arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak görür.

Reklamlar

Durumsallık yaklaşımında yönetim sorunları, iç faktörler kadar dış faktörler de dikkate alınarak incelenir.

İç Faktörler;

 • Kullanılan Teknoloji
 • Örgüt Yapısının Değişimi
 • Personel
 • Hedefler
 • İşletmenin Büyümesi
 • Faaliyet Konuları

Dış Faktörler;

 • Pazar Durumu
 • Devlet
 • Rekabet
 • Tüketici Grubu
 • Durumsallık yaklaşımının ilkelerden ve kurallardan değil, günün koşullarından hareket etmesi, yönetimin “pratik” ve “faydacı” doğasına uygun düşmektedir.
 • Durumsallık yaklaşımına göre en iyi örgüt yapısı, çeşitli iç ve dış faktörlerin etkisiyle şekillenen örgüt yapısıdır.
 • Ancak bu yaklaşımın aynı zamanda yönetimde ilke yokluğu anlamına geldiğine dikkat edilmelidir.
 • Durumsallık Yaklaşımının en önemli özelliği, yaklaşımda “her zaman ve her yerde genel geçer yönetim ilkelerinin bulunmadığı”nı savunmasıdır.
 • Durumsallık yaklaşımında, kurallar değil koşullar, ilkeler değil menfaatler gözetilerek hareket edilir.
 • Durumsallık yaklaşımının en önemli kavramlarından biri çevredir. Çevre, insan ya da başka canlının, hayatı boyunca içinde ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır.
 • Çevre; birey, grup veya toplumun biyolojik, toplumsal veya bireysel hayatını etkileyebilecek dış faktörlerin tümüdür.
 • Bir örgüt için çevre bundan farklı değildir. Örgütü etkileyebilecek pek çok dış faktör vardır.
 • Çevre ve teknoloji kavramları üzerinde yoğunlaşan Durumsallık Yaklaşımı, bu iki kavramın gerektirdiği gibi, örgüt koşullarının analiz edilerek, işletmenin koşulları ve menfaatlerine en uygun organizasyon yapısı fonksiyonel süreçlerin belirlenmesi gereğine işaret eder.
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret · Ticaret Hukuku

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir