E-Ticaret

E-Ticaret Nedir?

28 Ocak 2019

E-Ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar reklam ve Pazar araştırması, sipariş ve ödeme ve son olarak teslim almaktır.

İnternetin hızla yaygınlaşması e-ticaretin yani ticari işlemlerin yürütülmesinde çok etkin bir rol oynamıştır. Elektronik ticaret araçlarını, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünler yani telefon, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik ve para transferleri vb. gibi araçlar olarak düşünebiliriz.

Reklamlar

EDI (Electronic Data InterchangeEDI) ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktöre olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimi sağlayan bir sistemdir.

Elektronik ticaret özellikle KOBİ’ler için uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin armasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır.

Potansiyel tüketiciler dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasındaki rekabeti de arttırmaktadır.

Elektronik ticaret, üreticisi e tüketicileri, özellikle KOBİ’lerin geleneksel ticaret engelleri olan yani pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarmaktadır. Elektronik ticaret konusunda yeterli bilgisi olmayan ülkeler ise bu ticaret şeklini yani interneti ilk aşamada reklam aracılığı olarak kullanmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmesiyle e-ticaret bir üst boyuta taşınmış ve E-ticaret Platformu olarak adlandırılan sistemler gelişmeye başlamıştır.

Diğer bir tanıma göre elektronik ticaret mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Türkiye’de e-dış ticaret çalışmaları 4 aşamada yapılmaktadır;

1.aşama: internet ortamında dış ticaretle ilgili bilgi ve belgelerin paylaşılmasıdır.

2.aşama: sipariş verme, platforma faturalama, e-sözleşme yapma, sigortalama, nakliye ve finansal ödeme gibi işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıdır.

3.aşama: E-ticaret yasal düzenlemelerin oluşturulması, sanal imza, e-vergi, gümrük, kambiyo mevzuatının birbiri ile uyum içinde çalışacağı bir yasal yapının kurulması,

4.aşama: E-güvenlik çalışmaları ile internet güvenliğinin sağlanması ve dış ticaret operasyonlarının internet üzerinde güvenle yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

E-Ticaretin başlıca avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

-Kurulum ve işletme maliyetlerinden tasarruf, mağaza görevlileri ve yüksek kira bedeli ödemesi ortadan kalkar.

-Küresel anlamda bir kitleye ulaşmak ve satış fırsatlarının artmasıdır.

-Günde 24 saat haftada 7 gün açık olma ve büyük firmalar ile yarışma fırsatı.

-Elektronik işlemler yoluyla ödemeleri daha hızlı alabilme.

E-Ticaretin Faydaları

E-Ticaretin İhracatçı İşletmelere Faydaları

E-ticaret işlemlerini uygulayan işletmeler küresel işletme özelliğini taşırlar. İşletmeler web tabanlı uygulamalar ile cirolarını artırmışlardır. Artan kar ve müşteri segmentindeki artış firmaları araştırma ve geliştirme yatırımlarına yöneltmiştir. Teknolojik gelişmeler ve bilişim altyapılarındaki gelişim maliyetleri azaltmıştır. E-ticaret işlemleri işletmelerin dış ticaret pa­zarını genişletir. Zaman ve mekâna bağlı olmaksızın ihracat yapılmasını kolaylaştırır. Yeni partner ve tedarikçi kitlesine ulaşmada yardımcı olur.

 • E-Ticaret yolu ile kâğıt üzerinde paylaşılan bilginin dağıtımı kolaylaşır ve bekleme süreleri azalır. Ürün tanıtımları sanal ofis ve web siteleri ile birebir iletişime geçerek daha ucuza yapılır.
 • Bilgi güncellenir.
 • Veri ambarları kurulur.
 • Üretim ve satın alma teknikleri geliştirilir
 • Müşteri sadakati artar ve tedarik maliyetlerini azalır.
 • Karlılığı artırır ve stok değer zinciri entegrasyonunu geliştirir.
 • İnteraktif mağazacılığı artırır.
 • Satış maliyetlerini azaltır ve süreç otomasyonunu geliştirir.

E-Ticaretin İthalatçı İşlemlere Faydaları

Web tabanlı alış veriş uygulamaları ithalatçılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Artan mali­yetler ve rekabet firmaları yeni arayışlara yöneltmiştir. Firmalar sanal ofis uygulamaları ile yeni pazarlara açılmışlardır. Ürün teklifleri, pazar araştırması, firma istihbaratı çalışmaları, haberleşme, internet ortamında sağlanmaktadır. Bu da maliyetler azaltmakta ve rekabet şan­sını artırmaktadır. Bu avantajlar;

 • E -Ticaret ithalatçılara zaman ve mekâna bağlı olmaksızın her yerden alışveriş ede­bilme imkânına sağlar.
 • E -Ticaret sayesinde ithalatçılar ürünleri kolaylıkla karşılaştırabilir.
 • İthalatçı ürün ile ilgili şikâyet ve önerilerini iletişim kanalları vasıtasıyla satıcıya bildirebilmektedir.
 • E -Ticaret forumlar sayesinde ürün üzerinde denetimi artırır. Müşteri ilişkilerini ge­liştirir. Bilgi, müzik, bilgisayar programlan gibi internet üzerinden teslim edebilen ürünler için çok hızlı teslimat olanağı sağlar.
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir