E-TİCARET

E-Ticaret

28 Ocak 2019

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar reklam ve Pazar araştırması, sipariş ve ödeme ve son olarak teslim almaktır.

İnternetin hızla yaygınlaşması e-ticaretin yani ticari işlemlerin yürütülmesinde çok etkin bir rol oynamıştır. Elektronik ticaret araçlarını, birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik ürünler yani telefon, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik ve para transferleri vb. gibi araçlar olarak düşünebiliriz.

Reklamlar

EDI (Electronic Data InterchangeEDI) ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktöre olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimi sağlayan bir sistemdir.

Elektronik ticaret özellikle KOBİ’ler için uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin armasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır.

Potansiyel tüketiciler dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarına girmelerine imkân vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasındaki rekabeti de arttırmaktadır.

Elektronik ticaret, üreticisi e tüketicileri, özellikle KOBİ’lerin geleneksel ticaret engelleri olan yani pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarmaktadır. Elektronik ticaret konusunda yeterli bilgisi olmayan ülkeler ise bu ticaret şeklini yani interneti ilk aşamada reklam aracılığı olarak kullanmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmesiyle e-ticaret bir üst boyuta taşınmış ve E-ticaret Platformu olarak adlandırılan sistemler gelişmeye başlamıştır.

Diğer bir tanıma göre elektronik ticaret mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Türkiye’de e-dış ticaret çalışmaları 4 aşamada yapılmaktadır;

1.aşama: internet ortamında dış ticaretle ilgili bilgi ve belgelerin paylaşılmasıdır.

2.aşama: sipariş verme, platforma faturalama, e-sözleşme yapma, sigortalama, nakliye ve finansal ödeme gibi işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıdır.

3.aşama: E-ticaret yasal düzenlemelerin oluşturulması, sanal imza, e-vergi, gümrük, kambiyo mevzuatının birbiri ile uyum içinde çalışacağı bir yasal yapının kurulması,

4.aşama: E-güvenlik çalışmaları ile internet güvenliğinin sağlanması ve dış ticaret operasyonlarının internet üzerinde güvenle yapılabilmesinin sağlanmasıdır.

E-Ticaretin başlıca avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

-Kurulum ve işletme maliyetlerinden tasarruf, mağaza görevlileri ve yüksek kira bedeli ödemesi ortadan kalkar.

-Küresel anlamda bir kitleye ulaşmak ve satış fırsatlarının artmasıdır.

-Günde 24 saat haftada 7 gün açık olma ve büyük firmalar ile yarışma fırsatı.

-Elektronik işlemler yoluyla ödemeleri daha hızlı alabilme.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir