ekonomide-kesimler

Ekonomiden Kesimler

26 Ocak 2019

Ekonomi 4 kesim arasında ayrılmaktadır;

1-Kişiler (hane halkı)

Ekonomi çalışırken yani emeğini satarak geçinenler ile emekli olup aylığı alanlar bu kategoride olur. Kişiler genellikle emeğini kamu kesimine, firmalara ya da yabancı yatırımcılara satarak ücret elde eden kesim olarak kabul edilir.

Reklamlar

2-Özel kesim (firmalar)

Üretim faktörlerini istihdam ederken ürün veya hizmet üretimi gerçekleştiren kuruluşlar bu kategoride yer alır. Bu firmalar arasında bankalar ve sigorta şirketleri de vardır. Kişilerden ve kamu kurumlarından mal ve hizmet satın alarak harcama yaparlar.

3-Kamu kesimi

Kamu kesimi; merkezi hükümet, belediyeler, kamu iktisadi kuruluşları gibi tüzel kişilerden oluşur. Bunların her biri makroekonomi açısından harcama yapan, gelir toplayan, aldıkları karar ve yaptıkları uygulamalar ile ekonomiyle ilgili eylemlerde bulunan kurumlardır.

Kamu kesiminin önemli kuruşlarından bazıları şunladır,

Maliye bakanlığı, Hazine ve Merkez Bankası’dır.

4-Dış dünya

Bir ülkenin geri kalanı dış dünya adı verilen kesimi oluşturur. Kişiler, özel kesimler, kamu kesimi mal ve hizmet alım satımı açısından dış dünyayla ilişki içerisindedir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir