Ekonomik Analizin Temel Taşları

Ekonomik Analizin Temel Taşları

26 Ocak 2019

Ekonomik Analizin Temel Taşları; baktığımızda Model kurmak, Soyutlamak, Varsayım ve Ceteris Paribus dikkat çekmektedir. Ekonomik anlamda bir işe atılmadan önce model kurmak ve bu sırayı takip etmek işletme açısında önemli ve zorunlu bir ihtiyaçtır.

Model Kurmak

Ekonomik Analizin Temel Taşları ilk olanı Model, gerçek yaşamın basitleştirilmiş bir biçimidir. Özellikle iktisatçılar bu model üzerinde çalışırlar. İktisatçılarının bu modeli seçme nedeni; bir teori üzerinde çalışırken gerçek yaşamın içinde kaybolmamak içindir. Genel anlamda bir model tanımlardan, varsayımdan ve hipotezden oluşur.

Reklamlar

Hendry ve Richard’a göre çözümlemeler için seçilmiş bir model şu ölçütlere uygulanmalıdır. Bunlar;

  • Verileri kabul edebilmeli: Modelin kestirimleri mantığa uymalıdır.
  • Kuramla uyumlu olmalı: İktisadi bakımdan anlamlı olmalıdır.
  • Açıklayıcı değişkenler olabildiğince dışşal olmalıdır: Açıklayıcı değişkenler hata terimiyle ilişkisiz olmalıdır.
  • Katsayıları değişmezlik göstermeli: Katsayı değerleri karalı olmalıdır
  • Katsayıları değişmezlik göstermeli: Katsayı değerleri karalı olmalıdır. Aksi halde kestirim zorlaşır. Friedman’ın belirttiği gibi “ bir önsavın geçerliliği için en uygun sınama kestirimlerinin karşılaştırılmasıdır.” katsayı değişmezliği yoksa kestirimlerde güvenilmez olur.
  • Verilere uyum göstermeli: Modelin tahmin ettiği kalıntılar bütünüyle rassal (teknik adıyla beyaz gürültülü) olmalıdır. Diğer bir deyişle regresyon modeli yeterliyse bu modelin kalıntıları beyaz gürültülü olmalıdır. Eğer değilse burada bir model kurma hatası söz konusudur.
  • Kapsayıcı olmalı: Yani modelimiz bütün rakip modelleri , onların sonuçlarını da açıklayabilme anlamında kapsamlı olmalıdır. Kısaca diğer modeller seçilen modelden daha gelişkin olmalıdır.

Soyutlama

Soyutlama ekonomi biliminin temel bilimsel yöntemidir ve üç aşamadan oluşur.  Birinci aşamada gözlemleme yapılır. İkinci aşamada gözlemlenen olay diğer olaylar ile karşılaştırılır ve bir model kurulur. Üçüncü aşamada ise dışarıda bırakılan unsurlar dahil edilir ve model artık normal yaşamdaki duruma gelir. Bu sistemi kurmanın nedeni ise gerçek yaşamın karmaşık olması ve gerçek yaşama yavaş yavaş geçilmesidir.

Varsayım

Varsayım olaylar arasında ilişki kurarak onları bir neden bağlamak üzere yapılan önermelerdir. Eğer varsayım olmadan analiz yapılıp bir sonuca varılmış ise bu bir tesadüfe bağlıdır.

Ceteris Paribus

Ceteris paribus diğer koşullar sabit tutulduğunda anlamına gelmektedir. Ekonomik analizin sonucunda örneğin pasta talebinde ki düşüş pasta fiyatının artmasına bağlı ise, diğer unsurlar sabit tutularak bu sonuca varıldığını ifade etmek için ifadenin sonuna ceteris paribus deyimi eklenmelidir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir