Esneklik (Ekonomi) Nedir

Esneklik (Ekonomi) Nedir?

29 Ocak 2019

Esneklik; Arz ve talep kavramlarını ortaya koyarken, ekonomistler tüketicilerin ve üreticilerin nasıl davrandıkları konusunda çok sayıda niteliksel ifade yapıyor. Ekonomide esneklik örneğin, talep kanunu, bir malın ya da hizmetlerin talep ettiği miktarın genel olarak azaldığını ve arz kanunu, üretilen malın miktarının, o iyi artışların piyasa fiyatını artırma eğiliminde olduğunu bildirmektedir. 

Buna göre, Ekonomide esneklik bu yasalar ekonomistlerin arz ve talep modeli hakkında bilmek istedikleri her şeyi yapmadığından, piyasa davranışları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için esneklik gibi niceliksel ölçümler geliştirdiler.

Reklamlar

Gerçekten de, birçok durumda, sadece niteliksel olarak değil, aynı zamanda, talep ve arz gibi fiyatlara, gelirlere, ilgili malların fiyatları gibi şeylere duyarlılık miktarlarını anlamak için çok önemlidir. Örneğin, benzinin fiyatı% 1 arttığında, benzinin talebi az mı yoksa çok mu azalır? 

Bu tür sorulara cevap verilmesi ekonomik ve politik karar verme açısından son derece önemlidir, bu nedenle ekonomistler ekonomik niceliklerin tepkisini ölçmek için elastikiyet kavramını geliştirdiler.

Elastisite, ekonomistlerin hangi etken ve neden sonuçlarını ölçmeye çalıştıklarına bağlı olarak, çeşitli şekillerde alabilir. Örneğin, fiyat esnekliği talebin fiyat değişimlerine karşı duyarlılığını ölçer. Buna karşın, fiyat esnekliği, fiyat değişikliklerine verilen miktarın tepkisini ölçer.

Ekonomide esnekliğe göre Talebin gelir esnekliği, talebin gelirdeki değişimlere karşı duyarlılığını ölçer vb. Buna göre, aşağıdaki tartışmada temsili bir örnek olarak talebin fiyat esnekliğini kullanalım dedi.

Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktardaki göreli değişimin fiyattaki göreceli değişikliğe oranı olarak hesaplanır.

Matematiksel olarak, talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktardaki yüzde değişiminin, fiyattaki yüzde değişim ile bölünmesidir. Bu şekilde, talebin fiyat esnekliği”Fiyattaki yüzde 1’lik bir artışa karşılık olarak talep edilen miktarın yüzde değişimi ne olacak?” sorusuna cevaplar. 

Fiyat ve miktarın ters yönde hareket etme eğilimi gösterdiği için, talebin fiyat esnekliği genellikle negatif bir sayı olur. İşleri basitleştirmek için ekonomistler sıklıkla talebin fiyat esnekliğini mutlak bir değer olarak göstereceklerdir.

Kavramsal olarak, elastikiyeti, elastikiyet kavramına ekonomik bir analog olarak düşünebilirsiniz. Bu benzetmede, fiyattaki değişim, bir lastik banda uygulanan kuvvettir ve talep edilen miktardaki değişim, lastik bandın ne kadar uzandığıdır. Kauçuk bant çok elastik ise,

Bu hesaplamanın, talep eğrisinin eğimine benzer (fakat aynı değil gibi) gözüktüğünü fark edebilirsiniz (talep edilen miktara karşın fiyatı da temsil eder).

Çünkü talep eğrisi yatay eksende talep dikey eksende ve miktarına fiyat ile çekilir, talep eğrisinin eğimi çok fiyat değişikliği bölünen miktar değişikliği daha miktar değişiklik bölü fiyat değişikliği temsil eder. Buna ek olarak, talep eğrisinin eğimi fiyat ve nicelikteki mutlak değişiklikleri gösterirken, talebin fiyat esnekliği, fiyat ve nicelikteki göreli (yüzde) değişiklikleri kullanmaktadır. 

Esneklik hesaplamanın iki avantajı vardır: göreli değişiklikleri kullanarak. Birincisi, yüzde değişikliklerinde onlara bağlı birimler yok, bu nedenle esneklik hesaplanırken fiyat için hangi para biriminin kullanıldığı önemli değil. Bu, esneklik karşılaştırmalarının farklı ülkelerde yapılması kolay olduğu anlamına gelir. 

İkincisi, örneğin, bir fiyata bir kitabın fiyatı karşısında bir dolarlık bir değişiklik yapıldığı düşünülürse, büyük olasılıkla aynı değişiklik büyüklüğü olarak görülmüyor.

Yüzde değişimler, çoğu durumda farklı mallar ve hizmetler arasında daha karşılaştırılabilir; bu nedenle esnekliği hesaplamak için yüzde değişimlerini kullanmak, farklı öğelerin elastikiyetlerini karşılaştırmayı kolaylaştırır. Ekonomide esnekliği detaylıca böyle tanımlayabiliriz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir