Dünya Dil Aileleri

Dil Aileleri

Kökenleri Bakımından Diller Aynı kökten gelen dillerin oluşturduğu gruba “Dil Ailesi” denir. Köken bakımından diller araştırılırken şu kriterlere bakılır; Ses bilgisi Ses varlığı (konuşulan, kullanılan tüm kelimeler, sözcükler) Ortak kelimeler; 2 dil arasında en fazla 3 tane kelime ortak olabilir. 3 kelimeden fazla ortaklık varsa bu iki dil arasında ya köken kardeşliği vardır ya da […]

Read More
Çin-Tibet Dil Ailesi

Çin Tibet Dilleri

Çince, Tibetçe ve Birmancadır. Çince 300’den fazla ağızdan oluşan bir dildir. Resmi olarak “pekin ağzı” temel alınmaktır. Bu dildeki alfabede 40.000 harf vardır. Bu dili konuşanlar vurgu ve tonlama ile anlaşır. “mandarin Çincesi” Dünya’da en fazla konuşulan ana dildir.

Read More
Altay Dilleri

Altay Dilleri

Geçmişte yanlışlıkla Ural Altay dil ailesi diye adlandırılan grup Altay dilleri ile Ural dillerinin köken olarak bir kardeşliğinin olmamasının anlaşılması sonucu Altay dilleri ve Ural dilleri diye 2’ye ayrılmıştır. Bu grubun dilleri, Türkçe, Moğolca, Mançuca, Turguzca, Japonca ve Korece’dir. Grubun yok olmak üzere olan dili Mançucadır. Grubun en çok ve en önemli konuşulan dili Türkçedir. […]

Read More