E-Ticaretin Faydaları

E-Ticaretin Faydaları

E-Ticaretin İhracatçı İşletmelere Faydaları E-ticaret işlemlerini uygulayan işletmeler küresel işletme özelliğini taşırlar. İşletmeler web tabanlı uygulamalar ile cirolarını artırmışlardır. Artan kar ve müşteri segmentindeki artış firmaları araştırma ve geliştirme yatırımlarına yöneltmiştir. Teknolojik gelişmeler ve bilişim altyapılarındaki gelişim maliyetleri azaltmıştır. E-ticaret işlemleri işletmelerin dış ticaret pa­zarını genişletir. Zaman ve mekâna bağlı olmaksızın ihracat yapılmasını kolaylaştırır. Yeni […]

Read More
Elektronik Dış Ticaretin İthalatçılara Faydaları

Elektronik Dış Ticaretin İthalatçılara Faydaları

Web tabanlı alış veriş uygulamaları ithalatçılara yeni fırsatlar sunmaktadır. Artan mali­yetler ve rekabet firmaları yeni arayışlara yöneltmiştir. Firmalar sanal ofis uygulamaları ile yeni pazarlara açılmışlardır. Ürün teklifleri, pazar araştırması, firma istihbaratı çalışmaları, haberleşme, internet ortamında sağlanmaktadır. Bu da maliyetler azaltmakta ve rekabet şan­sını artırmaktadır. Bu avantajlar; E -Ticaret ithalatçılara zaman ve mekâna bağlı olmaksızın her […]

Read More
Değişim-Mühendisliği

Değişim Mühendisliği

Değişim mühendisliği, yeni yönetim yaklaşımı olmaktan çok, teknik bir yaklaşımdır. Değişim mühendisliği, süreçlerin yeniden yapılandırılması ve tüm sistemlerin yenilenmesi anlamına gelir. Özellikle onarımı mümkün olmayan sistemlerde süreçlerin tamamı yenilenerek sistem yeniden kurulur. Buna kısaca değişim mühendisliği denir.

Read More
B2B Ve B2C E - Ticaret Arasındaki Farklar

B2B Ve B2C E – Ticaret Arasındaki Farklar

B2C, e-ticaretin en yaygın olarak bilinen şekli olup, elektronik ortamda ürünlerin tes­lim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özelliklerinin bulunmasının yanı sıra sipariş ve tercih edilmesi veya imkân sunulması halinde ödeme internet üzerinden gerçekleştirilir. Müşterilerin herhangi bir pazarlık şansı yoktur. B2B’de alıcı ve satıcılar elektronik ortamda karşılaşırlar, ürünlerin teslim koşulları, ga­ranti koşulları, fiyatı ve diğer […]

Read More
Firmalar Arası E-Ticaret İşlemleri

Firmalar Arası E-Ticaret İşlemleri

Firmaların ürün veya birbirlerine karşı hizmetlerini gerçekleştirdikleri alım-satıma B2B yani firmalar arası e-ticaret denir. Elektronik ticaret firmalar arasında e-pazar olarak da adlandırılmaktadır. Bu pazara tedarikçiler katılım sağlamaktadır. Bu pazarı alıcılar ve satıcılar ortak olarak kullanabilmektedir. Bu ticaret sisteminde satıcılar ile alıcılar arasında geçen ticaret sonucu büyük ölçekli ürünler olduğu için fiziki teslimi nakliye araçları ile […]

Read More
E-TİCARET

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Elektronik ticaret üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar reklam ve Pazar araştırması, sipariş ve ödeme ve son olarak teslim almaktır. İnternetin hızla yaygınlaşması e-ticaretin yani ticari işlemlerin yürütülmesinde çok etkin bir rol oynamıştır. Elektronik ticaret araçlarını, birbirleriyle ticaret yapanların ticari […]

Read More
E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

E-Dış Ticaret İşlemleri

Küreselleşme süreci içerisinde tüm dünyada yoğun bir şekilde kültürel ve ekonomik ilişkiler ağı oluşmuştur. Bu ağın oluşması bilişim alt yapısına ve teknolojiye bağlıdır. Yenidünya ekonomisinde elektronik ticaret yerini almıştır. Küreselleşme sürecinde sınırlar ortadan kalkmış ve teknoloji, ulaşım gibi faktörlerinde yardımlarıyla dış ticaret işlemleri belirgin bir şekilde değişikliğe uğramıştır. İnternet ilk olarak 1980’li yıllarda Amerika Birleşik […]

Read More