Banka Çalıştırma Sistemi Nedir

Modern Bankacılık Sistemi

Ekonomi Sözlüğü Modern Bankacılık Sistemi için aşağıdaki tanımları verir: “Bir banka müşterisi, bankanın iflas etmesinden endişe duyduğunda gerçekleşir Müşteriler kaybetmemek için paralarını mümkün olduğunca çabuk alabilmek için bankaya acele ediyor. “ Basitçe ifade etmek gerekirse, bir bankanın koşulu olarak da bilinen bir banka müdürlüğü, bir finansal kurumun müşterilerinin tüm mevduatlarını eşzamanlı olarak veya banka ödeme masrafından […]

Read More
Altın-Standardı-Nedir

Altın

Ekonomi ve Özgürlük Ansiklopedisi altın standardı üzerine kapsamlı bir makalesinde, “katılımcı ülkelerin yerel para birimlerinin fiyatlarını belirli bir altın miktarı ile düzeltme taahhüdü olarak tanımlıyor. Ulusal para ve diğer para şekilleri (banka mevduatları ve notlar) sabit fiyata özgürce altın haline getirildi. “ Bu, etkili bir şekilde para birimi için bir değer belirler; kurgusal örneğimizde, 1 doların altın onsunun […]

Read More
DAMPİNG VE SÜBVANSİYON

Damping ve Sübvansiyon

Dampingin yasal tanımı GATT 94’un 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma, diğer adıyla Anti-Damping Anlaşmasının 2.1 maddesinde yapılmaktadır. Anti-damping anlaşmasına göre, Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesidir. Sübvansiyon; Bir ürün için, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan her türlü mali katkıyı ifade etmektedir. Örnek olarak hükümet veya yerel […]

Read More