Felsefe

Felsefe

Entelektüel bir faaliyet olarak felsefe, tüm akademik disiplinler içinde en geniş ufuklu disiplindir, çünkü anlama, mantık, dil ve nedenselliğin doğasını kapsayan –çoğu diğer bilimlerin içinde ortaya çıkmış- bir dizi geniş, birbirleriyle bağlantılı sorulara eğimli bir daldır. Sosyologlar, herhalde en fazla, epistemoloji ve etik alanlarında felsefi tartışma içinde yer alırlar. Sosyal bilimler felsefesi, sosyologlar arasında kabul […]

Read More
epistemoloji

Epistemoloji

Bildiğimiz şeyleri nasıl bildiğimizi gösteren felsefi bilgi kuramıdır. Epistemoloji genellikle birbirine karşı olan iki düşünce okulu ile arasındaki bölünmeyle ayırt edilmektedir. İki düşünce geleneği de en sistematik felsefi ifadelerini on yedinci yüzyılın bilimsel devrimi koşullarında bulmuştur ve iki yaklaşımda, bilgiye sağlam temeller bulmakla ve iyi temellenmiş basit önyargı, inanç veya kanıdan açıkça ayırmakla ilgilenmiştir.

Read More
Görecilik

Görecilik

Görecilik sözcüğü gevşek bir biçimde, mutlak ya da evrensel standart veya ölçütleri reddeden entelektüel konumları tanımlamak için kullanılır. Epistemolojik görecilik bilginin ya da hakikatin hiçbir evrensel ölçütü olmadığına işaret eder.

Read More
Platon

Platon

Plato, Batı felsefesinin gelişiminde önemli bir rol oynayan eski bir Yunan filozofuydu. Zengin ve aristokrat bir ailenin sıyırması olarak, Socrates de dâhil olmak üzere ünlü öğretmenler tarafından iyi eğitim aldı. Başlangıçta siyasete katılmak istediği halde Sokrates’in aklanması fikrini değiştirdi ve Atina’yı on iki yıl boyunca terk etti, Akdeniz’in çevresindeki mekânları ziyaret ederek farklı öğretmenler altında eğitim gördü. Bu […]

Read More
Pisagor

Pisagor

Pisagor, İosya’da bir filozof ve matematikçiydi. M.Ö. altıncı yüzyılda Samos’ta doğdu. Bugün bulunan bilgilerin çoğunun ölümünden birkaç yüzyıl sonra kaydedildi ve sonuç olarak mevcut hesapların birçoğu birbiriyle çelişiyor. Bununla birlikte, bu onun Tire’den bir tüccardan doğduğu ve çocukluğundan beri çeşitli öğretmenler tarafından eğitildiğinden emindir. Kırk yaşlarında Samos’tan ayrıldı. Bazıları, tapınak rahibelerinin altında çalışmak üzere Mısır’a gittiğini ve on beş […]

Read More
bilgi

Bilgi

Bilgi, bir kişinin aldığı eğitimler veya edindiği deneyimler sonucunda öğrendiği, araştırdığı veya gözlem sonucu elde ettiği gerçek veya ilke bir kavramdır. Bilginin bilgi olabilmesi için hipotez, teori ve kanun kurulmalı, uygulanmalıdır. Epistemoloji; bilginin kapsamı, doğası ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalı, doğru ve haklı görüşü ifade eder. Bilgi, felsefe, epistemoloji, psikoloji, bilişsel bilim, antropoloji ve […]

Read More