Organizasyon

Organizasyon

İşletmenin, amaçlarına ulaşabilmesi için hangi işlevleri yapması gerektiğine ve bu işlevleri yapacak kısımların birbirleriyle uyumlu çalışacak şekilde oluşturulmasına bu organlarda çalıştırılmak üzere gerekli maddi ve beşeri sermaye unsurlarının tedariki ve uyumlu hale getirilmesine ilişkin süreçlerden oluşmaktadır.

Read More
Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Klasik Yönetim ve Neo-klasik Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Klasik Yönetim Anlayışı, “İnsansız Örgütler” ; Neo-klasik Yönetim Anlayışı, “Örgütsüz İnsanlar” temel varsayımı üzerine kuruludur. Klasik Yönetim Yaklaşımı 1930’lara kadar uygulanan tek teori olmuş ve en çok eleştiri alan yönü, insan unsurunu ikinci plana atmış olması, onun robot gibi davranabileceğini varsaymasıdır. Klasik Yönetim Teorisi “etkinlik”, “düzen”, ve “rasyonellik” […]

Read More
Karar Verme Rolleri

Karar Verme Rolleri

Karar verme rolleri, seçim yapmayı ve eyleme geçmeyi ifade eder. Karar verme rolleri dört alt grupta incelenir; Girişimcilik rolü; Yöneticilerin örgütün performansını yükseltecek yeni projeleri başlatması ve hayata geçirmesi ile ilgili roldür. Sorun çözme rolü; Yöneticinin astları arasında veya kendi birimi ile diğer birimler arasında ortaya çıkan çatışmaları çözme ile ilgilidir. Kaynak sağlama rolü; Örgütsel […]

Read More
Karar Verme Modelleri

Karar Verme Modelleri

Karar verme modellerini seçerken şu kritaller göz önünde tutulur; Yöneticilerin bireysel tercihleri Karar verme sorunlarının programlanabilir veya programlanamaz nitelikte olup olmaması Sorunun belirsizlik derecelerinin durumu Klasik Karar Modeli Ekonomik varsayımlar üzerine kurulmuştur. Normativ bir modeldir. Yönetici belirlenen normların dışına çıkamaz. Kapalı sistemi temsil eden üretimin, planlama ve stok kontrol sorunlarının çözümünde kullanılabilir. Yönetsel Karar Modeli […]

Read More
İşletmeler Açısından Planlamanın Yararları

İşletmeler Açısından Planlamanın Yararları

Planlama, yöneticilerin olaylar hakkında düşünmelerine, bu olayları izlemelerine ve gelişmeleri işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirmelerine yardımcı olur. Planlama, yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp geleceğe yöneltir, onlara uzun süreli düşünme alışkanlığı ve geleceği tahmin edebilme deneyimi kazandırır. Planlama, işletmelerin tüm faaliyetlerinin belirlenen ortak amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Planlama, tüm faaliyetlerde akılcı olmayı ve ekonomik davranmayı sağlar. […]

Read More
Firmadan Tüketiciye B2C

Firmadan Tüketiciye B2C

(B2C – Business to Consumer) Tüketiciye yönelik olarak firmaların ürün ve hizmetlerinin satışına ilişkin internet ortamında yürüttükleri ticari faaliyetlerdir. Bir diğer ifade ile e-perakende siteleri (web mağaza­lar) ya da tedarikçi firmaların kendi web siteleri üzerinden, ürün ve hizmetlerin teslim ko­şulları. garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri belirlenmiş olarak satışını sağlamalarıdır. Firmadan tüketiciye e-ticaretin avantajları, Doğrudan […]

Read More