Talebin Gelir Esnekliği

Talebin Gelir Esnekliği

Talebin gelir esnekliği hakkında sizlere detaylıca açıklamaya çalışacağız. Talebin fiyat esnekliği için formülü şu şekildedir: Talebin Fiyat Esnekliği (PEOD) = (Talep Edilen Miktardaki Değişim Yüzdesi) ÷ (Fiyattaki% Değişim) Formül, talep edilen miktardaki yüzdelik değişimin, fiyattaki yüzde değişime bölünmesiyle, verilen bir talebi nicelik olarak belirtir. Örneğin, ürün, birçok farklı üreticiden yaygın olarak edinilebilen aspirin ise, bir imalatçının […]

Read More
MİKROEKONOMİ TEMEL KAVRAMI 2

Mikro Ekonomide Temel Kavramı

Mal İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziksel ürünlere denir. Örnek vermek gerekirse para da mal sayılır. Hizmet İnsan ihtiyaçlarını giderebilir olmasına rağmen fiziksel bir özelliği bulunmayan ve ihtiyaçları karşılayan şeylere hizmet denir. Örnek vermek gerekirse bir terzi ceket diker ama bu ceket maldır fakat yaptığı işlev hizmettir. Değişken Farklı değerler alabilen büyüklere denir. Fonksiyonel ilişki […]

Read More
DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BAŞLICA AMAÇLARI

Dış Ticaret Politikasının Başlıca Amaçları

1-Hazineye Gelir Kazandırmak hazineye gelir kazandırmak için; İthalat veya ihracat işlemlerine konulan vergiler hazinenin gelir kaynaklarının başında gelir. bu önemli bir faktördür çünkü hazineye gelir kazandırmak dış ticarette önemli bir kuraldır. 2-İktisadi Kalkınma İktisadi kalkınma ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi ithal ikameci sanayileşme modelidir. Bu model ile devlet idaresi, sanayiciyi korumaktadır. İkinci model dışa açık sanayileşme […]

Read More