DIŞ TİCARETİN YARARLARI

Dış Ticaretin Yararları

Küresel düşünmek istiyorsanız, dünyada 194 ülke varken neden sadece bir tanesiyle yetinebilelim ki? İhracatın başlıca yararları; Şirketimize ihracatın yararı, para akışı ve sermaye sağlamasıdır. İş zamanlarını kolaylaştırmaktadır. Şirketinizi ve işinizi büyütmenin en iyi yoludur. Kar marjınızı arttırır. İş olanakları artar. Devalüasyona karşı korur.( bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.) Dünya […]

Read More
DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BAŞLICA AMAÇLARI

Dış Ticaret Politikasının Başlıca Amaçları

1-Hazineye Gelir Kazandırmak hazineye gelir kazandırmak için; İthalat veya ihracat işlemlerine konulan vergiler hazinenin gelir kaynaklarının başında gelir. bu önemli bir faktördür çünkü hazineye gelir kazandırmak dış ticarette önemli bir kuraldır. 2-İktisadi Kalkınma İktisadi kalkınma ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi ithal ikameci sanayileşme modelidir. Bu model ile devlet idaresi, sanayiciyi korumaktadır. İkinci model dışa açık sanayileşme […]

Read More