Üretim

Üretim

Belirli üretim faaliyetlerinin bir araya getirilmesiyle kar beklentisine dayalı ürün veya hizmet oluşturulması ve iyileştirilmesiler yapılmasına denir. Bunlar; Maliyet Bir ürünün üretilmesi süreci oluşan ve gerçekleştirilen tüm harcamalarıdır. 2’ye ayrılır; Sabit Toplam üretim hacmindeki değişimlerden etkilenmeye ilk yatırım kararına ilişkin ortaya çıkan maliyette uzun döneli kapasite kararları ile değişir. Değişken maliyet Değişken maliyet kararlarına ilişkin […]

Read More
Örgüt Yapısını Etkileyen Durumsal Faktörler

Örgüt Yapısını Etkileyen Durumsal Faktörler

Örgütün Stratejik Amaçları Maliyet liderliği ve maliyet düşürmeye odaklanma halinde örgütler işletmenin içsel verimliliğini arttırmaya çalışırlar. Düşük maliyet stratejisinde kaynakların etkin kullanımının ön plana çıktığı ve uzmanlığın önemli olduğu düşünülürse, fonksiyonel örgüt yapıları en uygun organizasyon biçimi olacaktır. Farklılaştırma veya farklılaştırmaya odaklanma stratejisinde örgüt, amaç olarak yenilikçi ürünler geliştirmeye önem vermektedir. Bu amaca en uygun […]

Read More
Benchmarking

Benchmarking

(kıyaslama-en iyi uygulamaların adaptasyonu) Bir işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki en iyi işletmeleri taklit ederek, kendi durumunu onlarla kıyaslayarak, eksikliklerini gidermeye çalışma yaklaşımıdır. Bu örnek edinme işletme kurulurken söz konusu olabileceği gibi, üretim sürecinin taklit edilmesi şeklinde de olabilir.

Read More
Talep

Talep

Piyasaya bir bedel karşılığında satılmak üzere sunulmuş bulunan ürün veya hizmeti satın almak üzere istekte bulunulmasına Talep denir. Söz konusu ürün veya hizmeti satın almak üzere ödenen bedel o ürünün fiyatıdır. Aşağıdaki tabloda bize tüketicinin talep ettiği a ürününden, fiyatın 1 TL olması halinde 7 adet almak istediği gösteriyor. FİYAT(Pa) TALEP MİKTARI (Qa) 1 7 […]

Read More
MİKROEKONOMİ TEMEL KAVRAMI 2

Mikro Ekonomide Temel Kavramı

Mal İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziksel ürünlere denir. Örnek vermek gerekirse para da mal sayılır. Hizmet İnsan ihtiyaçlarını giderebilir olmasına rağmen fiziksel bir özelliği bulunmayan ve ihtiyaçları karşılayan şeylere hizmet denir. Örnek vermek gerekirse bir terzi ceket diker ama bu ceket maldır fakat yaptığı işlev hizmettir. Değişken Farklı değerler alabilen büyüklere denir. Fonksiyonel ilişki […]

Read More