İşletmenin Kritik Öğeleri

İşletmenin Kritik Öğeleri

İşletme kritik öğeleri insan kaynakları, finansman, teknoloji ve yönetim bilgisi/kültürü olarak ele alınabilir. İnsan Kaynakları İnsan kaynakları, sadece insanı kastetmez, aynı zamanda insana bağlı yetenek, beceri, bilgi, zeka, hayal gibi bir çok soyut unsurları da niteler. Bu sebeple herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının bireye, örgüte ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara ve […]

Read More
İşletmecilikte Temel Kavramlar

İşletmecilikte Temel Kavramlar

İşletmecilik bilgisinde temel kavramlar, iktisat bilimi “mikro iktisat”’ın yaygın kavramları ile ele alınır. Genelde ise “makro iktisadın firma teorisi” kapsamında değerlendirilebilir. Bu konuda işletmecilik bilgisi için şu kavramlar açıklanabilir; İnsan veya Tüketici İnsan işletme perspektifinde ya işletme kaynağı ya da tüketici, yani üretim veya pazarlama faaliyetlerinin gerçekleşmesi için olmazsa olmazı olarak tanımlanır. Tüketici ise ürün […]

Read More
İşletme Yönetim İşlevleri

İşletme Yönetim İşlevleri

Yönetim bir işlevdir. Süreç aşamalarına ilişkin kesintileri ve bütünü anlatmaya yönelik yöntem ve faaliyetleri içerir. Bunlara kısaca POYED diyoruz. POYED; 1)Planlama İşlerin kişilerin ve ilişkilerinin önceden düşünülmesi ve belirleme sürecidir. Aşamaları; Amaçları belirlemesi Amaçlara ulaşmak için koşulların oluşması Alternatif planların oluşturulması Özellikleri; Geleceğe ilişkindir Tahmin faaliyetidir Kapsamı, bir faaliyettir. Alternatifler arasında en uygun seçim faaliyetidir. […]

Read More
İşletme Türleri

İşletme Türleri

Ölçeklerine göre; Küçük, orta, büyük ve dev şirketler (KOBİ-OBİ-Büyük ve Küçük işletmeler) Bu tür ölçekli işletmeler daha ziyade işletmede çalıştırılan kişi sayısı ve yapılan ciroya göre nitelendirilir. Eğer işletme tek kişi tarafından çalıştırılıyorsa cüce, birkaç kişi tarafından çalıştırılıyorsa küçük, kısmen büyük ancak büyük cirolara sahip değilse orta; hem çalışan hem de ciro olarak büyükse büyük […]

Read More
işletme

İşletme

İşletme önceden belirlenen ve sonradan gözden geçirilen amaçları gerçekleştirmek için, sonsuz olan insan ihtiyaçlarını ve isteklerini kıt kaynaklarla karşılamaya dönük, ürün veya hizmet dönüşümünü sağlayan ya da üretim ve pazarlama çabaları içinde bulunan ekonomik ve sosyal hatta siyasi birimlerdir.

Read More