Ticari İşletme Rehni
İnsanın Koşma Hızı
Word’de Sayfa Numarasını İstenilen Sayfadan Başlatmak
Pisagor
Ekonominin-Boyutunu-Ölçmek
İşletmenin Temel Kavramları
Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi
Sera Gazları
Görsel Antropolojiye Giriş
Osmanlı Devleti
bilgi çeşitleri
Mağara Sanatı

All posts tagged in: Karar Verme Türleri