Bütçe-Hattının-Tanımı

Bütçe

“Bütçe hattı” teriminin kendine özgü bir çift ve olmayan bir üçüncü kısmı olmak üzere birkaç ilgili anlamı vardır. Kayıt dışı Tüketici Anlayışı Olarak Bütçe Hattı  Bütçe çizgisi, çoğu tüketicinin grafiklere ve denklemlere gerek duymadan sezgisel olarak anlaması temel bir kavramdır. Örneğin hane halkı bütçesidir. Bütçe çizgisi, gayrı resmi olarak alındığında, belirli bir bütçenin ve belirli malların karşılanabilirliğinin […]

Read More
Banka Çalıştırma Sistemi Nedir

Modern Bankacılık Sistemi

Ekonomi Sözlüğü Modern Bankacılık Sistemi için aşağıdaki tanımları verir: “Bir banka müşterisi, bankanın iflas etmesinden endişe duyduğunda gerçekleşir Müşteriler kaybetmemek için paralarını mümkün olduğunca çabuk alabilmek için bankaya acele ediyor. “ Basitçe ifade etmek gerekirse, bir bankanın koşulu olarak da bilinen bir banka müdürlüğü, bir finansal kurumun müşterilerinin tüm mevduatlarını eşzamanlı olarak veya banka ödeme masrafından […]

Read More
ekonomide-kesimler

Ekonomiden Kesimler

Ekonomi 4 kesim arasında ayrılmaktadır; 1-Kişiler (hane halkı) Ekonomi çalışırken yani emeğini satarak geçinenler ile emekli olup aylığı alanlar bu kategoride olur. Kişiler genellikle emeğini kamu kesimine, firmalara ya da yabancı yatırımcılara satarak ücret elde eden kesim olarak kabul edilir. 2-Özel kesim (firmalar) Üretim faktörlerini istihdam ederken ürün veya hizmet üretimi gerçekleştiren kuruluşlar bu kategoride […]

Read More