Sanayi devrimi

Sanayi devrimi, Britanya’da on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısına kadar olan dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, iktisadi, demografik ve teknolojik değişiklikleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Sanayi devrimini belirleyen özellikler konusunda birçok tartışma yapılmış ve çok değişik, birbirine zıt görüşler ortaya atılmıştır. Fakat genel bir çevrede kalırsak, bu devrim Britanya’nın ağırlıkla kırsal […]

Read More
Sanayi Devrimi Ve Etkileri

Sanayi Devrimi Ve Etkileri

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan 19. Ve 20. Yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’ya yayılan sanayi devrimi, yönetim düşüncesi bakımından son derece önemli bir olaydır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan makineleşme, fabrika sisteminin oluşmasını ve el sanatları ile ev sanayisinin ve küçük üretim birimlerinin belirli bir çatı altında toplanması merkezileşmesi sonucunu doğurmuştur. Sanayi devriminin gerçekleştiği […]

Read More