Üretim

Üretim

Belirli üretim faaliyetlerinin bir araya getirilmesiyle kar beklentisine dayalı ürün veya hizmet oluşturulması ve iyileştirilmesiler yapılmasına denir. Bunlar; Maliyet Bir ürünün üretilmesi süreci oluşan ve gerçekleştirilen tüm harcamalarıdır. 2’ye ayrılır; Sabit Toplam üretim hacmindeki değişimlerden etkilenmeye ilk yatırım kararına ilişkin ortaya çıkan maliyette uzun döneli kapasite kararları ile değişir. Değişken maliyet Değişken maliyet kararlarına ilişkin […]

Read More
Sanayi Devrimi Ve Etkileri

Sanayi Devrimi Ve Etkileri

18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de başlayan 19. Ve 20. Yüzyıllarda Avrupa ve Amerika’ya yayılan sanayi devrimi, yönetim düşüncesi bakımından son derece önemli bir olaydır. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan makineleşme, fabrika sisteminin oluşmasını ve el sanatları ile ev sanayisinin ve küçük üretim birimlerinin belirli bir çatı altında toplanması merkezileşmesi sonucunu doğurmuştur. Sanayi devriminin gerçekleştiği […]

Read More