Federalizm

Federalizm Nedir?

27 Aralık 2019

Federalizm, Belli bir ulus devlet içinde, tüm ülkeyi kucaklayan merkezi bir hükümet ile bütünü oluşturan eyaletler için özerk bölgesel hükümetler olması öngören bir siyasal sistem ve felsefe. Federalizmde hükümetin yetkileri ve işlevleri iki düzey arasındaki çatışmaları çözmenin bir aracına sahip olmak zorundadır.

Federalizm Bölgesel otoritelere belli görevler verilir ve merkezin müdahalelerine karşı sahip oldukları haklarla korunur. Federal sistemde merkezi yönetimin de özerk yönetimlerin de vergi yasası çıkarma hakları vardır. Federal siyasal sistemlerin çağdaş örnekleri İsviçre ile Amerika Birleşik Devletleridir.

Reklamlar

Bu terim bazen, örneğin merkezi bir harekete karşı olan federal işçi hareketleri gibi, ticari ve başka türde örgütler için de kullanılmasına rağmen, esas karşılığı yönetim sistemlerindedir.

Makale Kategorileri:
Edebiyat · Genel Kültür · Tarih

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir