Gen

Gen

17 Kasım 2019

Gen, protein üretimi için talimatları içeren kromozomlar üzerinde bulunan DNA parçalarıdır. Bilim adamları, insanların 25.000 kadar geni olduğunu tahmin ediyor. Genler birden fazla biçimde var olur. 

Bu alternatif formlara allel denir ve verilen bir özellik için tipik olarak iki allel bulunur. Aleller, ebeveynlerden yavrulara aktarılabilecek farklı özellikleri belirler. 

Reklamlar

Genlerin aktarılma süreci, Gregor Mendel tarafından keşfedildi ve Mendel’in ayrımcılık yasası olarak bilinen alanda formüle edildi.

Gen Transkripsiyonu

Genler, spesifik proteinlerin üretimi için nükleik asitlerdeki genetik kodları veya nükleotit baz dizilerini içerir. DNA’nın içerdiği bilgiler doğrudan proteinlere dönüştürülmez, ancak önce DNA transkripsiyonu adı verilen bir işlemde kopyalanmalıdır

Bu işlem hücrelerimizin çekirdeğinde gerçekleşir. Aktüel protein üretimi, hücrelerin sitoplazmasında, translasyon adı verilen bir işlemle gerçekleşir.

Transkripsiyon faktörleri, bir genin açılıp açılmayacağını belirleyen özel proteinlerdir. Bu proteinler DNA’ya bağlanır ve transkripsiyon işlemine yardımcı olur veya işlemi önler. 

Transkripsiyon faktörleri, bir hücrede hangi genlerin eksprese edildiğini belirlediklerinden hücre farklılaşması için önemlidir. Örneğin kırmızı bir kan hücresinde eksprese edilen genler, bir seks hücresinde eksprese edilenlerden farklıdır.

Bir Bireyin Genotipi

Gelen diploit organizmalar, aleller çift olarak gelir. Bir allel babadan, diğeri ise anneden kalıtılır. Aleller bireyin genotipini veya gen kompozisyonunu belirler. 

Genotipin alel kombinasyonu, ifade edilen özellikleri veya fenotipi belirler. Örneğin düz bir saç çizgisinin fenotipini üreten bir genotip, V şeklinde bir saç çizgisi ile sonuçlanan genotipten farklıdır.

Üremeyle Gen Aktarımı

Genler hem yoluyla devralınan eşeysiz üreme ve eşeyli üreme. Aseksüel üremede, ortaya çıkan organizmalar genetik olarak tek bir ebeveyn ile aynıdır. Bu üreme örnekleri arasında tomurcuklanma, yenilenme ve partenogenez yer alır.

Gamet

Cinsel üreme, genlerin farklı bir birey oluşturmak için kaynayan hem erkek hem de dişi gametlerin katkısını içerir. Bu yavrularda sergilenen özellikler birbirinden bağımsız olarak iletilir ve çeşitli kalıtım türlerinden kaynaklanabilir.

  • Gelen tam hakimiyeti miras, belirli bir gen için bir alel baskın ve tamamen maskeleri gen için diğer alel olduğunu gösterir.
  • Eksik baskınlıkta, hiçbir alel, diğerine karşı tam olarak baskın değildir; bu, her iki ana fenotipin bir karışımı olan bir fenotip ile sonuçlanır.
  • Eş-baskınlıkta, bir özellik için her iki alel de tamamen ifade edilir.

Birden Fazla Gen Tarafından Belirlenen Bazı Özellikler

Tüm özellikler tek bir gen tarafından belirlenmez. Bazı özellikler birden fazla gen tarafından belirlenir ve bu nedenle poligenik özellikler olarak bilinir. 

Bazı genler cinsiyet kromozomları üzerinde bulunur ve cinsiyete bağlı genler olarak adlandırılır. Hemofili ve renk körlüğü gibi anormal cinsiyete bağlı genlerin neden olduğu birtakım bozukluklar vardır.

Varyasyon

Genetik çeşitlilik, popülasyondaki organizmalarda meydana gelen genlerdeki bir değişikliktir. Bu değişiklik tipik olarak DNA mutasyonu, gen akışı (genlerin bir popülasyondan diğerine hareketi) ve cinsel üreme yoluyla gerçekleşir. 

Kararsız ortamlarda, genetik çeşitliliğe sahip popülasyonlar, genellikle değişen durumlara, genetik çeşitlilik içermeyenlere göre daha iyi adapte olabilir.

Mutasyonlar Hatalardan ve Çevreden Kaynaklanır

Bir gen mutasyonu, DNA’daki nükleotitlerin sırasındaki bir değişikliktir. Bu değişiklik, tek bir nükleotid çiftini veya bir kromozomun daha büyük bölümlerini etkileyebilir. Gen segmenti sekanslarının değiştirilmesi çoğu zaman işlev görmeyen proteinlerle sonuçlanır.

Bazı mutasyonlar hastalıkla sonuçlanabilir, diğerleri ise bireyi olumsuz yönde etkilemeyebilir veya hatta bir faydası olabilir. Yine de diğer mutasyonlar çukurlar, çiller ve çok renkli gözler gibi benzersiz özelliklere neden olabilir. 

Gen mutasyonları en çok çevresel faktörlerin (kimyasallar, radyasyon, ultraviyole ışık) veya hücre bölünmesi sırasında meydana gelen hataların (mitoz ve mayoz) sonucudur.

Değerli Okurlarımız;

Gen hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; Genlerin aktarımı, Genlerin analizi, Genin bankası, Genlerin çeşitleri, Genlerin dizilimi, Gen ekspresyonu, Genin frekansı, Gen haritası, Genleri klonlama, Genin mühendisliği, Genlerin uyuşmazlığı başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Bilim · Sağlık · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir