Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kulturdenizi.com, internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Sözleşmesi” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Kulturdenizi.com  tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Kulturdenizi.com  tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Kulturdenizi.com  tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Kulturdenizi.com , hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Sözleşmesi, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik Sözleşmelerinden veya uygulamalarından Kulturdenizi.com  sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Sözleşmesi Kulturdenizi.com ’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Kulturdenizi.com  internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Kulturdenizi.com ’in sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Kulturdenizi.com  sorumlu değildir.

  • TOPLANAN VERİLER

Kulturdenizi.com  tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel veriler şunları içerebilir: ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, fotoğraf, taşıt plakası, telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, ödeme bilgileri, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler işlenebilir.

  • ÇEREZ KULLANIMI

Kulturdenizi.com , yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

  • BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK

Kulturdenizi.com , gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Sözleşmesi Kulturdenizi.com  internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Sözleşmesi’nin güncel haline https://www.kulturdenizi.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin değiştirilmesinden sonra Kulturdenizi.com ’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Kulturdenizi.com ’in değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

https://www.kulturdenizi.com/ adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz. İçeriğin kaldırılması talebi için [email protected] adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

İletişim bilgileri

Aşağıdaki İletişim butonundan bize ulaşabilirsiniz.