İşletme Yönetim İşlevleri

İşletme Yönetim İşlevleri

30 Ocak 2019

İşletme Yönetim İşlevleri, Süreç aşamalarına ilişkin kesintileri ve bütünü anlatmaya yönelik yöntem ve faaliyetleri içerir. Bunlara kısaca POYED diyoruz. POYED;

1)Planlama

İşlerin kişilerin ve ilişkilerinin önceden düşünülmesi ve belirleme sürecidir. Aşamaları;

Reklamlar
 • Amaçları belirlemesi
 • Amaçlara ulaşmak için koşulların oluşması
 • Alternatif planların oluşturulması

Özellikleri;

 • Geleceğe ilişkindir
 • Tahmin faaliyetidir
 • Kapsamı, bir faaliyettir.
 • Alternatifler arasında en uygun seçim faaliyetidir.
 • Öncelikli bir süreçtir.

Plan Türleri

Niteliklerine göre planlar; stratejik, taktik ve operasyonel planlardır.

 • Stratejik planlar( üst yönetim);

İşletme yöneticilerinin çevre ve uzak geleceği dikkat alarak yaptığı plandır.

 • Taktik planlar( orta düzey);

Bu planlar stratejik planda belirlenmiş standartı gerçekleştirmeye ve sonuç elde etmeye ilişkin sahada uygulanan plandır.

 • Operasyonel planlar( alt düzey);

Bu planlar, hiyerarşide alt düzey yöneticilerinin yaptığı ve daha ziyade teknik ağırlıklı planlardır.

2)Organizasyon

Planların amaçlarına ulaşmaya yönelik temel faaliyet olanlarının, insan kaynaklarının ve temel ilişki biçimlerinin düzenlendiği süreçtir.

Aşamaları;

 • İşleri belirlemek ve gruplandırmak
 • İşleri yapacak kişileri belirlemek
 • İşleri yapacak kişileri yer, araçlar ve yöntemleri göstermek

İlkerleri;

 • Amaç birliği
 • Grup
 • Hiyerarşi
 • Yetki ve sorumluluk
 • Faaliyet tanımlama
 • Ağırlık
 • Denge

3)Yöneltme

Faaliyetlerin doğru şekilde gerçekleşmesi için gerekli insan kaynaklarının gerçekleştirilmesi ve motivasyon sağlanması faaliyetidir.

Özellikleri;

 • Açık ve net olması
 • Makul ve yerine getirilebilir olmasıdır.

Kritik süreçleri;

 • Liderlik
 • Disiplin
 • Ceza-ödül sistemi
 • Yetki ve güçlendirme

4)Eşgüdümleme

İşlerin, kişilerin ve ilişkilerin, uyumlaştırma süreci olan eşgüdümleme fiziki faktörlerin ve araçların ya da işe en uygun olanların seçilmesini sağlamaktır.

İlkeleri;

 • Dolaysız görüşmeler sağlamak
 • Plan ve program öncesi düşünmek

Bir organizasyonda çalışmayı kolaylaştırma ve başarıyı sağlamak için bütün faaliyetlerin uyumlaştırılmasıdır.

Ortak hedefe varmak, işin daha etkili yapılmasını sağlamak için çalışanların çabalarının birbiri ardı sıra gelerek, iç içe geçip birbirlerini bütünlemelerini sağlayacak şekilde birleştirilmesi.

Koordinasyonun Temel Taşları;

 • Ortak amaçlar
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Senkronizasyon

5)Denetim

Denetim ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri planların uygun olup olmadığı belirlenir. İşletme Yönetim İşlevleri sonuncusu yani Denetimdir.

Aşamaları;

 • Amaçların ve standartların belirlenesi
 • Mevcut durumun saptanması
 • Mevcut durum ile standartların çakıştırılması

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir