İşletmeler Açısından Planlamanın Yararları

İşletmeler Açısından Planlamanın Yararları

30 Ocak 2019
  1. Planlama, yöneticilerin olaylar hakkında düşünmelerine, bu olayları izlemelerine ve gelişmeleri işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirmelerine yardımcı olur.
  2. Planlama, yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp geleceğe yöneltir, onlara uzun süreli düşünme alışkanlığı ve geleceği tahmin edebilme deneyimi kazandırır.
  3. Planlama, işletmelerin tüm faaliyetlerinin belirlenen ortak amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
  4. Planlama, tüm faaliyetlerde akılcı olmayı ve ekonomik davranmayı sağlar.
  5. Planlama, yöneticileri yetki devrine yönelterek, onların temel işlevlere zaman ayırmalarını sağlar.
  6. Planlama, yönetimin son işlevi olan denetim, varsa anlam kazanır ve etkin bir şekilde yerine getirilir.
  7. Planlama, işletme kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayarak, verimliliği artırır.
  8. Planlama, gelecekteki belirsizlikleri azaltır.
  9. Planlama, yöneticilere alacakları kararlarda yol gösterir.
Makale Kategorileri:
Ticaret
https://www.kulturdenizi.com

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir