İyonik Bileşenler

İyonik Bileşikler

10 Şubat 2019

İyonik Bileşikleri Adlandırma Kuralları

İyonik bileşikler katyonlardan (pozitif iyonlardan) ve anyonlardan (negatif iyonlardan) oluşur. İyonik bileşim adlandırma veya adlandırma, bileşen iyonlarının isimlerine dayanmaktadır. 

Her durumda, iyonik bileşik adlandırması pozitif yüklü katyonu, ardından negatif yüklü anyonu verir. İyonik bileşikler için başlıca adlandırma kuralları ve bunların nasıl kullanılacağını gösteren örnekler:

Reklamlar

İyonik Bileşik İsimlerdeki Roma Rakamları

Birden fazla pozitif iyon oluşturabilen öğeler için, parantez içindeki bir sayı, ardından da öğe adı kullanılır.

Eleman adı ile parantez arasında boşluk yoktur. Bu gösterim, genellikle birden fazla oksidasyon durumu veya değerlik sergilediğinden metallerle görülür. Elemanlar için olası valansları görmek için bir grafik kullanabilirsiniz.

Fe 2+ Demir (II) 
Fe 3+ Demir (III) 
Cu + Bakır (I) 
Cu 2+ Bakır (II)

Örnek: Fe 2 O 3, demir (III) oksit olup.

İyonik Bileşikleri Adlandırmak -ous ve -ic kullanarak

Romen rakamları katyonların iyonik yükü belirtmek için kullanılır rağmen, görmek ve sonlar kullanmak hala yaygındır -lı veya -ic . Bu uçları elemanın Latince adı ilave edilir (örneğin, kalay / kalay kalay), sırasıyla, daha küçük veya daha büyük bir yük ile iyonlarını temsil etmek. Birçok iyonun ikiden fazla değere sahip olması nedeniyle, Roma rakam adlandırma kuralı daha geniş bir itiraza sahiptir.

Fe 2+ Demir 
Fe 3+ Ferric 
Cu + Cuprous 
Cu 2+ Cupric

Örnek: FeCb 3 ferrik klorid ya da demir (III) klorürdür.

İyonik Bileşikleri İdrarla İsimlendirmek

-ide biten bir elemanın ise tek atomlu bir iyonun adı eklenir.

 Hidrit 
 Florür 
2- Oksit 
2- Sülfür 
3- Nitrür 
3- Fosfit

Örnek: Cu 3 P, bakır fosfat veya bakır (I) fosfattır.

İyonik Bileşikleri, -ite ve -ate kullanarak adlandırmak

Bazı poliatomik anyonlar oksijen içerir. Bu anyonlara oksyanyonlar denir. Bir elemanın oluşturduğu zaman , iki oksianyonları , biten bir isim verilir az oksijen ile bir -ite ve biten bir isim verilir daha fazla oksijen ile bir -ate .

NO  Nitrit 
NO  Nitrat 
SO 2- Sülfit 
SO 2- Sülfat

Örnek: KNO 2 potasyum nitritken KNO 3 ise potasyum nitrattır.

İyonik Bileşikleri Adlandırma Hipo- ve per-

Dört oksianyonları bir dizi olduğu durumda, hipo- ve per- önek ile bağlantılı olarak kullanılan -ite ve -ate eklerinden. Hipo- ve per- önekleri, sırasıyla daha az oksijen ve daha fazla oksijene işaret etmektedir.

ClO  Hipoklorit 
ClO  Klorit 
ClO  Klorat 
ClO  Perklorat

Örnek: Ağartma maddesi sodyum hipoklorit NaClO’dur. Bazen hipokloröz asitin sodyum tuzu olarak da adlandırılır.

Bi- ve di-Hidrojen ihtiva eden İyonik Bileşikler

Poliatomik anyonlar bazen daha düşük bir yük anyonu oluşturmak için bir veya daha fazla H + iyonu kazanırlar. Bu iyonlara, anyonun adının önüne hidrojen veya dihidrojen kelimesini ekleyerek isim verilir. 

Tek bir hidrojen iyonunun eklenmesini belirtmek için bi- önekinin kullanıldığı eski isimlendirme kuralını görmek ve kullanmak halen oldukça yaygındır.

HCO  Hidrojen karbonat veya bikarbonat 
HSO  Hidrojen sülfat veya bisülfat 
2 PO  Dihidrojen fosfat

Örnek: Klasik örnek, su dihidrojen monoksit veya dihidrojen oksit olan H2O’nun kimyasal adıdır. Dihidrojen dioksit, H 2 O 2, daha yaygın olarak hidrojen dioksit veya hidrojen peroksit olarak adlandırılır.

Değerli okurlarımız; İyonik Bileşikler hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; İyonik Bileşikler asit mi baz mı, İyonik Bileşiklerin bağ sağlamlığı, İyonik Bileşikler suda çözünür mü, İyonik Bileşikler elektriği iletir mi, İyonik Bileşikler oda koşullarında nasıl bulunur, İyonik Bileşikler erime noktası, İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri, İyonik yapılı bileşikler, İyonik Bileşiklerin gösterimi başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Bilim · Genel Kültür

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir