Kaizen

Kaizen

2 Mart 2019

Sürekli İyileştirme kaizen : Müşteri ihtiyaçlarını ve bunlardaki değişmeleri devamlı incelemeyi, bunları hem işletmede çalışanlarla (iç müşteriler) ve hem de tedarikçilerle paylaşmayı zorunlu kılar.

Uzun bir zaman süresi içinde sürekli yapılan bu iyileştirme çabalarına Japonlarca “Kaizen” felsefesi adı verilmektedir.

Reklamlar

Uygulanabilmesi için tepe yönetiminden işçilere kadar herkesin katılımı gerekmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi’nin temelini oluşturan sürekli iyileştirme, sonuçları etkileyen süreçler üzerine odaklanmıştır. Bunun için neden-sonuç analizi yapılarak sonuçları olumsuz şekilde etkileyen nedenleri bulmak gerekir. Kaizen’de “Kalite Çemberleri” denilen kendi kendini yöneten takımların “Beyin Fırtınası” yapması ile bu sebepler bulunabilmektedir.

TKY’nin Uygulamalarında Göz Önünde Bulundurulan Temel İlkeler

  • Müşteri odaklılık ve Müşteri Memnuniyeti
  • İç Müşterilerin Memnuniyeti ve İç Müşteriye Odaklılık
  • Çalışan Tüm Personelin Eğitilmesi
  • Üst Yönetim Kademesinde Beklenen Liderlik
  • En İyi Uygulamayı Yapan Firmalar İle Başarılı Rakipleri Örnek Alarak Kıyas Yapma (Benchmarking)
  • Tedarikçilerin Denetimi ve Onlarla İşbirliği Yapılması
  • Hata Yapmamak ve Hataları Önleyici Biçimde Davranmak
  • Grup Çalışmasına Gereken Önemi Vermek
  • İstatistiksel Analizlere Önem Verme ve Onlardan Yararlanma
  • Rekabet Üstünlüğü İçin Sürekli Gelişme

TKY’nin Felsefesi

TKY’de gelenek hiyerarşik ve piramit nitelikli yapı tersine dönmektedir. Dolayısıyla TKY’de uygulama alt yönetiminden üst yönetime doğru gerçekleşmektedir.

TKY’nin felsefesinde kaliteyi yönetenin insanlar olduğu gerçeği hakimdir.

İnsanların kaliteyi meydana getirebilmesi için iki husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanlara verimli ve kaliteli çalışabilecekleri uygun bir ortam sağlanmalıdır. İnsanların iyi iş yapmalarını özendirmek için onların başarılarının ödüllendirilmesi gerekmektedir.

Kaizen’in Faydaları

Süreçleri iyileştirmenin bariz faydasının ötesinde; Kaizen, ekip çalışması ve sahiplenme sağlar. Takımlar işlerinin sorumluluğunu üstlenirler ve kendi çalışma deneyimlerini geliştirmek için iyileştirmeler yapabilirler. 

Çoğu insan yaptıkları işten başarılı ve gurur duymak ister ve Kaizen, organizasyona fayda sağlarken bunu başarmalarına da yardımcı olur.

Kaizen Süreci

Kaizen faaliyetinin sürekli döngüsünün altı aşaması vardır:
1. Bir sorunu veya fırsatı belirleyin
2. Süreci analiz edin
3. Optimal bir çözüm geliştirin
4. Çözümü uygulayın
5. Sonuçları inceleyin ve ayarlayın
6. Çözümü standartlaştırın

Kaizen bir sorunla başlar, daha doğrusu bir sorunun var olduğunun ve iyileştirme fırsatları olduğunun farkına varır. Sorunlar belirlendikten sonra, kuruluşun, bunun altında yatan nedeni anlamak için işlevler arası personeli görevlendirmesi gerekir. 

Önerilen çözüm daha sonra küçük ölçekte test edilir. Ekip, verileri kullanarak çözümde ayarlamalar yapar. Son olarak, sonuçlar kuruluşa yayılır ve çözüm standartlaştırılır.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir