Site icon Kültür Denizi

Kanser Hücreleri

Kanser Hücreleri

Kanser Hücreleri

100’den fazla kanser türü vardır

Pek çok farklı kanser türü ve kanser hücreleri vardır. Bu kanserler herhangi bir vücut hücresinde gelişebilir. Kanser tipleri tipik olarak içinde geliştikleri organ, doku veya hücreler için adlandırılır. En sık görülen kanser türü karsinoma veya cildin kanseridir. 

Karsinomlar, vücudun dışını kaplayan epitel dokusunda gelişir ve organları, damarları ve boşlukları gösterir. Sarkomlar formu kas, kemik ve yumuşak bağ dokuları dahil olmak üzere adipoz, kan damarları, lenf damarları, tendonlar ve ligamanlarıdan oluşur. 

Lösemi, beyaz kan hücrelerini oluşturan kemik iliği hücrelerinde   ortaya çıkan kanserdir. Lenfoma, lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinde gelişir. Bu kanser türü B hücrelerini ve T hücrelerini etkiler. 

Vücudumuzdaki Bazı Virüsler Kanser Hücreleri Üretir

Kanser hücresi gelişimi, kimyasal maddelere maruz kalma, radyasyon, ultraviyole ışık ve kromozom replikasyon hataları gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. 

Ek olarak, virüsler aynı zamanda genleri değiştirerek kansere neden olabilir. Kanser virüslerinin tüm kanserlerin %15 ila 20’sine neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu virüsler, genetik materyallerini konak hücrenin DNA’sına entegre ederek hücreleri değiştirir. 

Viral genler, hücre gelişimini düzenleyerek hücreye anormal yeni büyüme geçirme yeteneği kazandırır. Epstein-Barr virüsü Burkitt lenfoma ile bağlantılı olduğunu, hepatit B virüsü karaciğer kanserine ve neden olabilir insan papilloma virüsleri rahim ağzı kanserine neden olabilir.

Tüm Kanser Vakalarının Üçte Biri Önlenebilir

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, tüm kanser vakalarının yaklaşık %30’u önlenebilir.  Tüm kanserlerin sadece %5-10’unun kalıtsal gen kusuruna bağlı olduğu tahmin edilmektedir. 

Gerisi çevresel kirleticiler, enfeksiyonlar ve yaşam tarzı seçimleriyle (sigara içmek, zayıf beslenme ve fiziksel hareketsizlik) ilgilidir. Dünyada kanser gelişimi için önlenebilir en büyük risk faktörü sigara ve tütün kullanımıdır. Hakkında 70% ait akciğer kanseri vakalarının sigara atfedilir.

Kanser Hücreleri Şekerden Beslenir

Kanser hücreleri, normal hücrelerin kullandığından daha fazla büyümek için glikoz kullanır. Glikoz, hücresel solunum yoluyla enerji üretimi için gereken basit bir şekerdir. 

Kanser hücreleri, bölünmeye devam etmek için yüksek oranda şeker kullanırlar. Bu hücreler enerjilerini yalnızca glikoliz yoluyla elde etmezler, enerji üretmek için “şekerlerin bölünmesi” işlemidir. 

Tümör hücresi mitokondri, kanser hücrelerine bağlı anormal büyümeyi teşvik etmek için gereken enerjiyi sağlar. Mitokondri, tümör hücrelerini kemoterapiye daha dirençli kılan güçlendirilmiş bir enerji kaynağı sağlar.

Kanser Hücreleri Vücutta Saklanır

Kanser hücreleri, sağlıklı hücreler arasında saklanarak vücudun bağışıklık sistemini önleyebilir. Örneğin, bazı tümörler lenf düğümleri tarafından salgılanan bir protein salgılarlar. 

Protein, tümörün dış tabakasını lenf dokusuna benzeyen bir şeye dönüştürmesini sağlar. Bu tümörler, sağlıklı doku gibi görünür ve kanserli doku değildir. Sonuç olarak, immün hücreler tümörü zararlı bir madde olarak algılamaz ve vücutta kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve yayılmasına izin verilir. 

Diğer kanser hücreleri, vücuttaki bölmeleri gizleyerek kemoterapi ilaçlarından kaçınır. Bazı lösemi hücreleri kemikteki bölmelere kapak alarak tedaviyi önler.

Kanser Hücreleri Morph ve Değişim Şekli

Kanser hücreleri, bağışıklık sistemi savunmasını önlemek, radyasyona ve kemoterapi tedavisine karşı korunmak için değişime uğrar. 

Örneğin kanserli epitel hücreleri, tanımlanmış şekillerle sağlıklı hücrelere benzemekten, gevşek bağ dokularına benzemeye kadar uzanır. Bilim adamları bu süreci, derisini tutan bir yılanla ilişkilendirir. Şekil değiştirme yeteneği, microRNA adı verilen moleküler anahtarların etkisizleştirilmesine bağlanmıştır

Bu küçük düzenleyici RNA molekülleri, gen ekspresyonunu düzenleme yeteneğine sahiptir. Bazı mikroRNA’lar inaktive olduğunda, tümör hücreleri şekil değiştirme yeteneğini kazanır.

Kanser Hücreleri Kontrolsüz Bir Şekilde Bölünüyor ve Ekstra Ek Hücreler Üretiyor

Kanser hücreleri, hücrelerin üreme özelliklerini etkileyen gen mutasyonlarına veya kromozom mutasyonlarına sahip olabilir. Mitozla bölen normal bir hücre   iki kız hücre üretir. 

Bununla birlikte, kanser hücrelerinde, üç veya daha fazla sayıda ek hücreye bölünebilir. Yeni geliştirilen kanser hücrelerinin, bölünme sırasında ekstra kromozomları kaybedebilir veya kazanabilir. Çoğu malign tümörde kromozom kaybeden hücrelere sahiptir.

Kanser Hücreleri Hayatta Kalmak İçin Kan Damarlarına İhtiyaç Duyar

Kanserin belirtilerinden biri, anjiyogenez olarak bilinen yeni kan damarı oluşumunun hızlı artmasıdır. Tümörlerin büyümesi için kan damarlarının sağladığı besinlere ihtiyacı vardır. Kan damarı endoteli hem normal anjiyogenez hem de tümör anjiyogenezinden sorumludur. 

Kanser hücreleri, yakındaki sağlıklı hücrelere, kanser hücrelerini sağlayan yeni kan damarları geliştirmelerini etkileyen sinyaller gönderir. Çalışmalar, yeni kan damarı oluşumu önlendiğinde tümörlerin büyümenin durduğunu göstermiştir.

Kanser Hücreleri Bir Bölgeden Diğerine Yayılabilir

Kanser hücrelerinde kan dolaşımını veya lenfatik sistemi kullanarak bir yerden diğerine metastaz yapabilir veya yayılabilir. Kanser hücreleri, kan damarlarındaki kan dolaşımından çıkmalarını ve dokulara ve organlara yayılmalarını sağlayan reseptörleri aktive eder. 

Kanser hücrelerinde, bağışıklık tepkisi uyandıran ve kan damarlarından çevre dokulara geçmelerini sağlayan kemokinler adı verilen kimyasal haberciler salgılar.

Kanser Hücrelerinin Programlanmış Hücre Ölümünden Kaçının

Normal hücreler DNA hasarı yaşadığında, hücrelerin programlanmış hücre ölümü veya apoptoz geçirmesine neden olan tümör baskılayıcı proteinler salınır. Gen mutasyonu nedeniyle, kanser hücresi DNA hasarını tespit etme kabiliyetini ve dolayısıyla kendi kendini imha etme yeteneğini kaybeder.

Değerli Okurlarımız;

Kanser hücreleri oluşumu hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; Kanser aşısı, Kanser ameliyatı, Kanser ağrısı, Kanser çeşitleri, Kanser evreleri, Kanser genetiği, Kanser ışın tedavisi, Kanser ilaçları, Kanser mutasyon mudur, Kanser lekeleri, Kanser morlukları, Kanser ölüm oranı, Kanser psikolojisi, Kanser sebepleri, Kanser tedavisi, Kanser uykusu, Kanser yapan yiyecekler başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Exit mobile version