Karar Verme Modelleri

Karar Verme Modelleri

30 Ocak 2019

Karar verme modellerini seçerken şu kritaller göz önünde tutulur;

  1. Yöneticilerin bireysel tercihleri
  2. Karar verme sorunlarının programlanabilir veya programlanamaz nitelikte olup olmaması
  3. Sorunun belirsizlik derecelerinin durumu

Klasik Karar Modeli

Reklamlar
  • Ekonomik varsayımlar üzerine kurulmuştur.
  • Normativ bir modeldir. Yönetici belirlenen normların dışına çıkamaz.
  • Kapalı sistemi temsil eden üretimin, planlama ve stok kontrol sorunlarının çözümünde kullanılabilir.

Yönetsel Karar Modeli

  • Yöneticilerin zor koşul ve durumlarda nasıl karar verdiklerini açıklamak için geliştirilmiştir.
  • Klasik modeldeki gibi nasıl karar verilmesi gerektiği üzerinde durulmamaktadır.
  • Birçok kararlar açıkça belirlenen olasılık rakamlarına dayanmamaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak karar verme imkanlarına sahip değildir. Buna sınırlandırılmış Rasyonellik denir.
  • Karar vericilerin karar sürecinde ihtiyaç duydukları bilgileri imkansızlıkları vardır.
Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir