Karar Verme Rolleri

Karar Verme Rolleri

30 Ocak 2019

Karar verme rolleri, seçim yapmayı ve eyleme geçmeyi ifade eder. Karar verme rolleri dört alt grupta incelenir;

  • Girişimcilik rolü;

Yöneticilerin örgütün performansını yükseltecek yeni projeleri başlatması ve hayata geçirmesi ile ilgili roldür.

Reklamlar
  • Sorun çözme rolü;

Yöneticinin astları arasında veya kendi birimi ile diğer birimler arasında ortaya çıkan çatışmaları çözme ile ilgilidir.

  • Kaynak sağlama rolü;

Örgütsel amaçlara ulaşabilmek için, gereksinim duyulan iş gücü, zaman, ekipman, bütçe ve diğer kaynakların nasıl elde edileceği ile ilgili olarak karar alma ve eylemde bulunmayı sağlar.

  • Arabuluculuk rolü;

Arabuluculuk rolü ise, kendi örgütlerinin veya birimlerinin yararına olmak üzere, diğer kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapma ve pazarlık etme ile ilgilidir.

Makale Kategorileri:
Ticaret
https://www.kulturdenizi.com

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir