Kısa Savaşlar

Kısa Savaşlar

25 Aralık 2019

Kısa savaşlar tarihte pek çok örneği olan savaş türüdür. Genellikle 2 saat veya 6 gün gibi aralıklarda olmuştur. Tabi bunun biraz daha uzun süreleri olduğu şüphesizdir. Fakat kısa savaşlar genellikle bu makalede anlatacağım gibidir.

Hindistan – Pakistan Savaşı

Savaş 1971 yılında başlayıp tam 13 gün sürmüştür. Savaş tarafları Hindistan ve Pakistan’dır. Savaş sonucunda kazanan taraf Bangladeş olup bağımsızlığını ilan etmiştir.

Reklamlar

Altı Gün Savaşı

Altı Gün Savaşı, Mısır, Ürdün ve Suriye arasında başlayan ve 6 gün süren savaşa verilen addır. Yakın bir tarihimizde olup her zaman ki gibi tarihte yerini almış bir savaştır.5 Haziran 1967’ de başlamıştır. Savaşın zaferi İsrail olmuştur. Kaybedenler ise Mısır, Ürdün ve Suriye’dir.

İngiliz-Zanzibar Savaşı

İngiliz-Zanzibar Savaşı Birleşik Krallık ve Zanzibar arasında 27 Ağustos 1896 tarihinde olmuştur. 40 dakikalık gibi bir sürede savaş bitmiş ve bu zamana kadar ki tarihte dünyanın en kısa zamanlı savaşı olarak tarihte yerini almıştır.

Sırp Bulgar Savaşı

Sırp Bulgar Savaşı başlamadan önce; Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi günümüz uluslarını kapsayan Balkanlar, Güneydoğu Avrupa’da küçük, parçalanmış bir bölgedir. Dinsel, etnik ve dilsel olarak farklı alan, uzun süredir mezhep çatışmalarının merkezidir.

Savaş, Osmanlı düşüşünün veya yıkılış sürecinin bağlamında meydana geldi. Türkler tarafından 1299 yılında Kuzeybatı Anadolu’da kurulan Osmanlı İmparatorluğu, 14 ve 15. yüzyıllardan başlayarak, illerin modern ulus devletler olarak bağımsızlık aramaya ve kazanmaya başladığı 19. ve 20. yüzyılın başlarına kadar 500 yıldan fazla bir süre Balkanlar’ı yönetti.

Osmanlı Devleti zirveye, geniş imparatorluk ile Kuzey Afrika, İspanya, Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu topraklarını kontrol ederek ulaştı. 1800’lü yıllara gelindiğinde, yolsuzluk ve Avrupa iç işlere müdahalesi, sürekli olarak Osmanlı devletinin yıkılışını hızlandırmıştır.

Yeni bölgesel fetihleri ​​heyecanla bekleyen Rusya, Almanya ve Avusturya’nın Orta Avrupa güçleri, İmparatorluğun yavaş çöküşünden en iyi nasıl yararlanacaklarını hesaplamaya başladılar. bu durum Sırp Bulgar Savaşı fitilini ateşlemeye başladı.

Sırp Bulgar Savaşı Berlin anlaşmasının Balkanlarda barışı sağlayamadığı için çıkmıştır. Bu savaş 14 Kasım 1885’te başlayıp 28 Kasım 1885’te son bulmuştur. Savaş barış anlaşması sonucu varmıştır. Anlaşmalarda 3 Mart 1886 ‘da imzalanmıştır.

Makale Kategorileri:
Genel Kültür · Tarih · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir