Klasik Yönetim Yaklaşımı

Klasik Yönetim Yaklaşımı

6 Şubat 2019

1800’lü yılların örgütleri açısından sanayileşme, kaynak birikimi ve hacimsel büyüme anlamına gelmiştir. Bu büyüme bir yandan sanayileşmenin iki önemli unsur olan iş bölümü ve uzmanlaşmayı, diğer yandan da satış, üretim hacmi ve istikrar artışı ile maliyetlerde düşüşü beraberinde getirmiştir.

Klasik yönetim yaklaşımı çerçevesinde “ekonomik/iktisadi adam” varsayımına dayalı olarak, bireylerin sadece ekonomik çıkarları peşinde koşarak ve duygusallıktan tamamen uzakta ve akılcı hareket ederek daha verimli çalışacakları varsayılmıştır.

Reklamlar

Klasik yönetim yaklaşımı öncüleri şunlardır;

  • Bilimsel Yönetim Teorisi: Frederick W. Taylor
  • Yönetim Süreci Teorisi: Henry Fayol
  • Bürokrasi Modeli: Max Weber
Makale Kategorileri:
Ticaret
https://www.kulturdenizi.com

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir