Klasik Yönetim Yaklaşımı

Klasik Yönetim Yaklaşımı

6 Şubat 2019

Klasik Yönetim Yaklaşımı, 1800’lü yılların örgütleri açısından sanayileşme, kaynak birikimi ve hacimsel büyüme anlamına gelmiştir. Bu büyüme bir yandan sanayileşmenin iki önemli unsur olan iş bölümü ve uzmanlaşmayı, diğer yandan da satış, üretim hacmi ve istikrar artışı ile maliyetlerde düşüşü beraberinde getirmiştir.

Klasik yönetim yaklaşımı çerçevesinde “ekonomik/iktisadi adam” varsayımına dayalı olarak, bireylerin sadece ekonomik çıkarları peşinde koşarak ve duygusallıktan tamamen uzakta ve akılcı hareket ederek daha verimli çalışacakları varsayılmıştır.

Reklamlar

Klasik yönetim yaklaşımı öncüleri şunlardır;

Klasik teori, örgütler hakkındaki geleneksel düşünceleri temsil eder. Prototip endüstriyel ve askeri organizasyona dayanmaktadır. Teori, organizasyon yapısı ve yönetimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Klasik yazarlar arasında Taylor, Fayol, Weber, Gullick, Urwick, Mooney ve Reiley ve diğerleri bulunur. İş planlaması, teknik gereksinimler, yönetim ilkeleri, resmi yapı ve rasyonel ve mantıksal davranış varsayımına vurgu yaptılar.

Bu teori üç bakış açısını içerir:

 • Taylor’un bakış açısı
 • Fayol’un idari teorisi
 • Weber’in Bürokrasisi

Klasik Yönetim Yaklaşımı Özellikleri

 • Klasik teori, iş bölümü, uzmanlaşma, yapı, skaler, fonksiyonel süreçler ve kontrol aralığı yoluyla resmi organizasyonun anatomisine odaklanır.
 • Klasik Yaklaşım, organizasyonu kapalı bir sistem olarak ele alır.
 • Resmi organizasyon yapısı, organizasyonun faaliyetlerini koordine eder. İnsan unsurunu görmezden geldiler.
 • Yönetimin ilkeleri ve işlevleri evrensel bir uygulamaya sahiptir.
 • Bilimsel yönetim, daha düşük organizasyon seviyelerinin verimliliğini vurguladı.
 • İş gücünün rasyonel ekonomik güç olması gerekiyordu, ekonomik teşviklerle motive edilebilirlerdi.
 • Klasik yaklaşım ‘otoritenin merkezileştirilmesi’ üzerine vurgu yaptı.

Klasik Yönetim Yaklaşımı Sınırlamaları

 • Klasik, insan ilişkileri yönlerini görmezden geldi ve insan faktörünün rolünü zayıflattı.
 • Klasik olarak görülen organizasyon kapalı bir sistemdir, yani dış çevre ile hiçbir etkileşimi yoktur.
 • İş gücünün ana motivasyonu olarak kabul edilen ekonomik ödüller. Parasal olmayan faktörleri görmezden geldiler.
 • Klasik ilkeler, yönetim deneyimlerine ve onların sınırlı gözlemlerine dayanmaktadır. Bunlar ampirik değildir.
 • Klasik yaklaşım, aşırı basitleştirilmiş varsayımlara dayanmaktadır. İlkeleri belirsiz ve çelişkilidir.
 • Kurallara ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalmayı vurguladı. Bu nedenle, bireysel girişimin kapsamı sınırlıdır.
Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir