Kromatografi

Kromatografi Nedir?

31 Ocak 2019

Gaz kromatografisi (GC), termal ayrışma olmadan buharlaşabilen numuneleri ayırmak ve analiz etmek için kullanılan analitik bir tekniktir. Bazen gaz kromatografisi, gaz-sıvı bölümlü kromatografi (GLPC) veya buhar fazlı kromatografi (VPC) olarak bilinir. 

Teknik olarak, GPLC en doğru terimdir, çünkü bu tür kromatografideki bileşenlerin ayrılması, akan hareketli bir gaz fazı ile durağan sıvı faz arasındaki davranış farklılıklarına dayanır.

Reklamlar

Gaz kromatografisini yürüten alete bir gaz kromatografi denir. Verileri gösteren sonuçtaki grafiğe bir gaz kromatogramı denir.

Gaz Kromatografisinin Kullanımı

GC, bir sıvı karışımın bileşenlerini tanımlamaya yardımcı olmak ve bunların nispi konsantrasyonlarını belirlemek için bir test olarak kullanılır. 

Bir karışımın bileşenlerini ayırmak ve arıtmak için de kullanılabilir. Ayrıca, buhar basıncını, çözelti ısısını ve aktivite katsayılarını belirlemek için gaz kromatografisi kullanılabilir. 

Endüstriler çoğu zaman kontaminasyonu test etmek için prosesleri izlemek veya bir prosesin planlandığı gibi yapılmasını sağlamak için kullanırlar. Kromatografi, kan alkolünü, ilaç saflığını, gıda saflığını ve uçucu yağ kalitesini test edebilir. 

GC, organik veya inorganik analitler üzerinde kullanılabilir, ancak numune uçucu olmalıdır. İdeal olarak, bir numunenin bileşenleri farklı kaynama noktalarına sahip olmalıdır.

Gaz Kromatografisi Nasıl Çalışır?

Önce bir sıvı numune hazırlanır.

Numune bir çözücü ile karıştırılır ve gaz kromatografına enjekte edilir. Genellikle numune boyutu küçük mikrolitre aralıktadır. Numune sıvı halde başlamakla birlikte gaz fazına buharlaştırılır. 

Etkisiz bir taşıyıcı gaz da kromatograf boyunca akmaktadır. Bu gaz, karışımın herhangi bir bileşeni ile reaksiyona girmemelidir.

Yaygın taşıyıcı gazlar arasında argon, helyum ve bazen hidrojen bulunur. Numune ve taşıyıcı gaz ısıtılır ve kromatografın boyutunu yönetilebilir tutmak için genellikle sarılı olan uzun bir tüpe girin. 

Tüp açık olabilir (boru şeklinde veya kılcal olarak adlandırılabilir) veya bölünmüş bir inert destek malzemesi (doldurulmuş bir sütun) ile doldurulabilir. 

Tüp, bileşenlerin daha iyi ayrılabilmesi için uzun sürelidir. Tüpün sonunda, ona çarpan numune miktarını kaydeden dedektör bulunur. Bazı durumlarda, numune de sütunun sonunda toplanabilir. 

Detektörden gelen sinyaller, y ekseni üzerinde detektöre ulaşan numune miktarını gösteren bir grafik, kromatogram ve genellikle x-ekseni üzerindeki dedektöre ne kadar çabuk ulaştığını gösteren (detektörün tam olarak ne algıladığı üzerine bağlı olarak) bir grafik üretmek için kullanılır). 

Kromatogram bir dizi tepe noktası gösterir. Dorukların büyüklüğü, her bileşenin miktarı ile doğru orantılıdır, ancak bir numunedeki molekül sayısını ölçmek için kullanılamaz. 

Genellikle ilk tepe inert taşıyıcı gazdan gelir ve bir sonraki tepe numuneyi yapmak için kullanılan çözücüdür. Sonraki pikler bir karışımdaki bileşikleri temsil eder. 

Bir gaz kromatogramındaki zirveleri tanımlamak için, grafiğin bir kromatogramı tepelerin nerede olduğunu görmek için standart (bilinen) bir karışımdır.

Bu noktada, karışımın bileşenleri, tüp boyunca itilirken neden ayrı olduklarını merak ediyor olabilirsiniz. Tüpün iç kısmı ince bir sıvı katmanı (sabit faz) ile kaplanır. Tüpün içindeki gaz veya buhar (buhar fazı), sıvı faz ile etkileşen moleküllerden daha hızlı hareket eder. 

Gaz fazı ile daha iyi etkileşime giren bileşikler, düşük kaynama noktalarına (uçucu olanlara) ve düşük moleküler ağırlıklara sahip olma eğilimindeyken, sabit fazı tercih eden bileşikler daha yüksek kaynama noktalarına sahip olma eğilimi gösterirler. 

Bir bileşiğin kolonda ilerleme oranını etkileyen diğer faktörler (elüsyon süresi olarak da adlandırılır), polariteyi ve kolonun sıcaklığını içerir. 

Gaz Kromatografisinde Kullanılan Dedektörler

Bir kromatogram üretmek için kullanılabilecek birçok farklı dedektör türü vardır. Genel olarak, seçici olmayan olarak kategorize edilebilirler; bu, ortak özelliklere sahip bileşiklerin bir bölümüne tepki veren seçici, taşıyıcı gaz dışında tüm bileşiklere tepki verdikleri anlamına gelir ve yalnızca belirli bir bileşime tepki veren spesifiktir

Değerli okurlarımız; Kromatografi hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında; Kromatografi ayırtma yöntemleri, Kromatografi avantajları, Kâğıt kromatografisi, Sıvı kromatografisi, Renk kromatografi, düzlemsel kromatografi, adsorpsiyon kromatografisi, kolon kromatografisi, jet filtrasyon kromatografisi, Kromatografi laborayuvarı, Kromatografi sistemleri başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Bilim · Genel Kültür · Sağlık · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir