ksantoma(xanthoma)

Ksantoma (xanthoma)

29 Ocak 2019

Normalde yağ toplanması deri altı dokusundadır. Ksantoma ise lipid epidermisin altında toplanır. Epidermis kabarık olup, lezyonların sarı veya turuncu renklidirler. Hiperlipoproteinemi tiplerine göre değişik şekillerde ksantomatosis görülebilir. Tip IIa hiperlipoproteinemiada (hiperkolestreolemi) diz ve dirseklerin ekstansör yüzlerinde ve kalçalarda tuberoz ksantomalar (tuberose xanthomata), bazen tendon ksantomalar (tendon xanthomata) görülür. Hipertrigliseridemide eruptif ksantomalar (eruptive xanthomata) karakteristiktir, korneada beyaz renkte lipid toplanması arkus senilise (arcus senilis) yol açabilir. 60 yaşın üzerinde görülmesi patolojik sayılmaz.

Göz kapaklarda epidermis altında lipid toplanması (özellikle kolesterol) sonucu oluşan deriden hafif kabarık düz ksantomalara ksantelasma (xanthelasma palpebrarum veya xanthelasma) adı verilir. Hiperlipoproteinemi olmadan da metabolik bir bozukluğa bağlı olmayan orta ve ileri yaşlarda da ksantelasma görülebilir.

Reklamlar

Dernin muayenesinde palpasyon yaparken herpes simpleks, herpes zoster, sifilis ve AIDS (acquired immune deficiency syndrome) gibi infeksiyonlarda dikkat edilmeli ve eldiven kullanılmalıdır. Bu hastalıkların dışında deri lezyonlarının muayenesinden çekinilmemelidir. Parmaklar deri üzerinde hafifçe gezdirilir, ön kol derisi baş ve işaret parmakları arasında deri sıkıştırılarak bir büklüm oluşturulur, turgoru (elastisitesi) derinin inceliği kalınlığı, düz ve pürtüklü olup olmadığı, nemliliği veya kuruduğu, sıcaklığı, lokal veya genel bir terleme olup olmadığı ve derinin elastikliği araştırılır. Sağlıklı bir derinin turgoruna (elastisitesi) bakıldığında, büklüm yapmış deri serbest bırakıldığında hemen eski halini alır. Bu turgorun normal olduğunu gösterir. Yaşlılarda turgor biraz azalmış olduğundan, deri biraz gecikerek eski haline gelir. Turgor, dehidratasyon hallerinde azalır ve deri büklümünün eski halini alması çok gecikir. Devamlı kusma, ishal, aşırı ter kaybı, çok idrara çıkma ve su alamama gibi durumlar dehidratasyona yol açar.

Makale Kategorileri:
Sağlık

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir