Site icon Kültür Denizi

Küresel Isınma

Küresel Isınma

Küresel Isınma

Küresel ısınma, Dünya atmosferindeki ısıyı hapseden sera gazı seviyelerini artıran, insan faaliyetleri, başta fosil yakıt yanması olmak üzere, sanayi öncesi dönemden beri (1850 ile 1900 arasında) gözlemlenen Dünya’nın iklim sisteminin uzun vadeli ısınmasıdır. Terim, iklim değişikliği terimiyle sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak ikincisi hem insan kaynaklı hem de doğal olarak üretilen ısınmaya ve gezegenimiz üzerindeki etkilerine atıfta bulunur. En yaygın olarak Dünya’nın küresel yüzey sıcaklığındaki ortalama artış olarak ölçülür.

Sanayi öncesi dönemden bu yana, insan faaliyetlerinin Dünya’nın küresel ortalama sıcaklığını yaklaşık 1 derece Santigrat (1,8 derece Fahrenheit) artırdığı tahmin edilmektedir, bu sayı şu anda her on yılda 0,2 santigrat derece (0,36 derece Fahrenheit) artmaktadır. Mevcut ısınma eğiliminin çoğu, 1950’lerden bu yana insan faaliyetlerinin sonucu son derece muhtemeldir (yüzde 95 olasılıktan fazla) ve on yıllar ile bin yıl arasında benzeri görülmemiş bir hızda ilerliyor.

Küresel Isınma Sebepleri

Küresel ısınma, karbondioksit (CO 2) ve diğer hava kirleticileri atmosferde toplandığında ve dünya yüzeyinden sıçrayan güneş ışığını ve güneş radyasyonunu emdiğinde meydana gelir. Normalde bu radyasyon uzaya kaçardı, ancak atmosferde yıllarca, yüzyıllarca sürebilen bu kirleticiler ısıyı hapsederek gezegenin daha da ısınmasına neden olur. Bu ısıyı hapseden kirleticiler- özellikle karbondioksit, metan, azot oksit, su buharı ve sentetik florlu gazlar- sera gazları olarak bilinir ve etkilerine sera etkisi denir.

Doğal döngüler ve dalgalanmalar son 800.000 yılda dünyanın ikliminin birkaç kez değişmesine neden olsa da şu anki küresel ısınma çağımız doğrudan insan faaliyetlerine, özellikle de kömür, petrol, benzin ve doğal gibi fosil yakıtları yakmamıza bağlanabilir.

Tehlikeli iklim değişikliğini azaltmak, dünya çapında fosil yakıtlara alternatiflerin kullanılmasının yanı sıra emisyonlarda çok derin kesintiler yapılmasını gerektirir. İyi haber şu ki, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler- 2015 Paris İklim Anlaşması’nın bir parçası olarak- yeni standartlar belirleyerek ve bu standartları karşılamak ve hatta aşmak için yeni politikalar oluşturarak emisyonlarını düşürmeyi resmen taahhüt ettiler. 

O kadar da iyi olmayan haber, yeterince hızlı çalışmadığımızdır. İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için bilim adamları bize küresel karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40’a kadar azaltmamız gerektiğini söylüyor. Bunun gerçekleşmesi için küresel topluluk acil, somut adımlar atmalıdır.

Küresel Isınmanın Diğer Etkileri Nelerdir?

Bilim insanları her yıl küresel ısınmanın sonuçları hakkında daha fazla şey öğreniyor ve her yıl bunun insanlar ve gezegen üzerindeki yıkıcı etkisine dair yeni kanıtlar elde ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilişkili sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller daha sık ve daha yoğun hale geldikçe, topluluklar acı çekiyor ve ölü sayısı artıyor. Karbondioksit ve diğer kirli gazların salınımlarını azaltamazsak, bilim adamları iklim değişikliğinin her yıl dünya çapında 250.000’den fazla insanın ölümüne yol açabileceğine ve 2030 yılına kadar 100 milyon insanı yoksulluğa sürükleyebileceğine inanıyor.

Eğer dikkat edilmezse olabilecekler aşağıdaki gibidir;

Küresel Isınmanın Hava Koşullarıyla Bağlantısı

Bilim adamları, dünyanın yükselen sıcaklıklarının daha uzun ve daha sıcak ısı dalgalarını, daha sık kuraklıkları, daha ağır yağışları ve daha güçlü kasırgaları beslediğini kabul ediyor. Dünyanın okyanus sıcaklıkları da ısınmaya ve artmaya devam ediyor. Bu, tropikal fırtınaların daha fazla enerji toplayabileceği anlamına geliyor. Bilim adamları, Kuzey Atlantik kasırgalarının sıklığının 1980’lerin başından beri arttığını ve 4. ve 5. kategorilere ulaşan fırtına sayısının arttığını keşfettiler. 2020 yılında ise Atlantik kasırga sezonu 30 tropikal fırtına, 6 büyük kasırga ile rekor kıran bir yıl geçirdi. Yoğunluk arttıkça, daha fazla hasar ve ölüm gelmektedir.

Exit mobile version