Lider Türleri

Lider Türleri

6 Şubat 2019

Diktatör Lider

 • İşlerini ceza korkusu ile, tenkit edici ve olumsuz sayılabilecek tavırlarla sürdürür.
 • Astların çok iyi çalışmalarını bekler, aksi halde cezalandırır.
 • Kısa dönemde etkili olabilir.
 • Uzun dönemde astların iş tatminini yok etmesi nedeniyle başarılı bir çalışma ortamı yaratmaz.

Otokratik Lider

Reklamlar
 • Astlarının iş tatminine önem veren ve kendisine güven duyulmasını isteyen babacan kişi rolündedir.
 • Bu tip liderliğin başarısı, saygı ve bağlılık yaratacak kişilikte, güçlü ve akıllı olması ile mümkün olabilir.
 • Astlarının tatmini üstlerin iyi niyetine bağlıdır.
 • Genellikle tek başına karar verir, astlarının liderliğe yetişme imkanı azdır.
 • Liderin her zaman işin başında olması ile işler yürür, aksi halde yürümez.

Demokratik Lider

 • Sadece kendi yetenekleri ile değil, astlara danışarak, onlarla tartışarak iş görür.
 • Astları, planlama ve örgütleme faaliyetlerine katılmaya teşvik eder, onların inisiyatif sahibi olmalarını ve serbestçe iletişim sağlamalarını ister.
 • Astların yöneticilik yeteneklerini geliştirir.
 • Bu tip liderlikte iş tatminine grup başarısı ile ulaşır.

Serbesiyetçi Lider

 • Astların kendi amaçlarını kendilerinin belirlemelerine ve kendi kararlarını vermelerine imkan verir.
 • Kendini diğer grup üyelerine eş tutar.
 • Grup üyelerinin bireysel hareket etmelerine izin verdiği için grubun, örgütsel amaçlar dışına yönelme riski vardır.

Yeni Gelişen İki Liderlik Türü

Etkileşimci Lider

 • Etkileşimci lider, sadece işlerin yerine getirilmesi için insanları etkilemeye çalışır.
 • Bürokratik otoriteye ve örgütteki yasal güce dayanır.
 • İş standartlarını ve düzenlemeleri vurgular.
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesinde görev odaklıdır.
 • İş gören şikayetleri ve görevin tamamlanmasına ağırlık verir.
 • Cezalandırma ya da örgütsel ödül vermeye önem gösterir.

Dönüşümcü Lider

 • Kurumları değişim ve yenilemeyi gerçekleştirerek üstün performansa ulaştıran kişidir.
 • Astlarından bekledikleri rol ve görevleri açıkça belirleyerek onları bir vizyona yöneltme ve yönlendirmeye çaba harcar.
 • Astlarının yetenek ve becerileri üzerinde yoğunlaşarak, kendilerine olan güvenlerini arttırmaya ve beklenenin üzerinde performans elde etmeye çalışırlar.
Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir