Lider

Lider

6 Şubat 2019

Lider, Bir grubu etkileyen ve arkasından sürükleyen, kendi düşüncelerini, istek ve iradesini yanındaki kişilerin sevgi, saygı ve güvenini kazanarak onlara kabul ettirebilen kişidir.

Liderin Özellikleri

 • Güven verir.
 • Açık iletişim kurabilir.
 • İnançlı, kararlı ve tutarlıdır.
 • Adildir.
 • Vizyon sahibidir.
 • Beklentileri vizyonla bütünleştirir.
 • Yenilikçidir.
 • İnsanlara karşı duyarlıdır.
 • Örnek teşkil eder.
 • Tutkulu ve fedakar olur.
 • İlham verir.
 • Motive edebilir.
 • İyi bir dinleyicidir.
 • Mütevazidir.
 • Gelişime odaklanır.
 • Sinerjik takım kurabilir.
 • Durumlara karşı duyarlıdır.
 • Hızlı ve etkin karar verebilir.
 • Esnektir.
 • Bilgilidir.

Kime Lider Denir

 • Geniş bir vizyonu olan,
 • Çalışmalarını günlük değil uzun vadeli planlayan,
 • Misyonunu vizyonu doğrultusunda oluşturan,
 • İletişim becerileri yüksek ve ilkelerine odaklı,
 • Kişiliği ve karakteri gelişmiş kişidir.

Lider Ne Yapar

 • Astlarını özgürleştirmek, yetiştirmek ve geliştirmek için çalışır.
 • Enerjisini ilkeleri ve inançlarından alır.
 • Korkuları değil tutkuları yol göstericidir.
 • Sinerjiye inanır.
 • Farklılıkların zenginlik olduğunu kabul eder.
 • Herkesin kendi mükemmelliğine uğraşması için çalışır.
 • Tüm çalışanları kucaklar, birey ayırımı yapmaz.

Liderin Yapmaması Gerekenler

 • İnsanları zorlamamalıdır.
 • İnsanları korkutmamalıdır.
 • Gücünü tehdit için kullanmamalıdır.
 • Önce kendisini sonra diğerlerini kandırmamalıdır.
 • İnsanları kullanmamalıdır.
 • İnsanları suçlamamalıdır.
 • Olaylar karşısında kötümser olmamalıdır.
 • İnsanları aşağılamamalıdır.

Lider Türleri

Diktatör Lider

 • İşlerini ceza korkusu ile, tenkit edici ve olumsuz sayılabilecek tavırlarla sürdürür.
 • Astların çok iyi çalışmalarını bekler, aksi halde cezalandırır.
 • Kısa dönemde etkili olabilir.
 • Uzun dönemde astların iş tatminini yok etmesi nedeniyle başarılı bir çalışma ortamı yaratmaz.

Otokratik Lider

 • Astlarının iş tatminine önem veren ve kendisine güven duyulmasını isteyen babacan kişi rolündedir.
 • Bu tip liderliğin başarısı, saygı ve bağlılık yaratacak kişilikte, güçlü ve akıllı olması ile mümkün olabilir.
 • Astlarının tatmini üstlerin iyi niyetine bağlıdır.
 • Genellikle tek başına karar verir, astlarının liderliğe yetişme imkanı azdır.
 • Liderin her zaman işin başında olması ile işler yürür, aksi halde yürümez.

Demokratik Lider

 • Sadece kendi yetenekleri ile değil, astlara danışarak, onlarla tartışarak iş görür.
 • Astları, planlama ve örgütleme faaliyetlerine katılmaya teşvik eder, onların inisiyatif sahibi olmalarını ve serbestçe iletişim sağlamalarını ister.
 • Astların yöneticilik yeteneklerini geliştirir.
 • Bu tip liderlikte iş tatminine grup başarısı ile ulaşır.

Serbesiyetçi Lider

 • Astların kendi amaçlarını kendilerinin belirlemelerine ve kendi kararlarını vermelerine imkan verir.
 • Kendini diğer grup üyelerine eş tutar.
 • Grup üyelerinin bireysel hareket etmelerine izin verdiği için grubun, örgütsel amaçlar dışına yönelme riski vardır.

Yeni Gelişen İki Liderlik Türü

Etkileşimci Lider

 • Etkileşimci lider, sadece işlerin yerine getirilmesi için insanları etkilemeye çalışır.
 • Bürokratik otoriteye ve örgütteki yasal güce dayanır.
 • İş standartlarını ve düzenlemeleri vurgular.
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesinde görev odaklıdır.
 • İş gören şikayetleri ve görevin tamamlanmasına ağırlık verir.
 • Cezalandırma ya da örgütsel ödül vermeye önem gösterir.

Dönüşümcü Lider

 • Kurumları değişim ve yenilemeyi gerçekleştirerek üstün performansa ulaştıran kişidir.
 • Astlarından bekledikleri rol ve görevleri açıkça belirleyerek onları bir vizyona yöneltme ve yönlendirmeye çaba harcar.
 • Astlarının yetenek ve becerileri üzerinde yoğunlaşarak, kendilerine olan güvenlerini arttırmaya ve beklenenin üzerinde performans elde etmeye çalışırlar.
Makale Kategorileri:
Çocuk Gelişimi · Genel Kültür · Ticaret · Yaşam

Makale Yazarı - Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir