Site icon Kültür Denizi

Marjinal Gelir Nedir?

Marjinal Gelir Nedir

marjinal gelir nedir marjinal gelir hesaplama

Marjinal Gelir Nedir?

Marjinal gelir, satış geliri ile değişken maliyetler arasındaki farkı ifade eder. Satılan son birimden üretilen brüt gelir olarak da tanımlanabilir. Örneğin, şirketiniz 100.000 ₺ değerinde ürün satıyorsa ve 40.000 ₺ değişken maliyete sahipse, 60.000 ₺ marjinal gelire sahiptir. Değişken maliyetler, değişen üretim maliyetlerini temsil eder. Bu, kira, iş sigortası ve idari maaş bordrosu gibi tipik olarak aynı kalan, aydan aya farklılık gösteren ancak sabit olmayan maliyetler ve üretim tedariklerini ve enerji maliyetlerini içerebilir.

Mükemmel Rekabet Piyasalarında Marjinal Gelir

Tam rekabetçi bir pazarda ya da herhangi bir firmanın malın fiyatını ayarlayacak kadar piyasa gücünü elinde tutacak kadar büyük olmadığı bir piyasada, bir işin kitlesel olarak üretilen bir malını satması ve tüm mallarını piyasa fiyatı üzerinden satması durumunda marjinal gelir sadece piyasa fiyatına eşdeğer olurdu.

Ancak, kusursuz rekabet için gereken şartlar nedeniyle, varolan rekabetçi piyasa sayısı görece azdır.

Bununla birlikte, son derece uzmanlaşmış, düşük üretimli bir endüstri için, bir şirketin çıktısı piyasa fiyatını etkileyeceğinden, marjinal gelir kavramı daha karmaşık hale gelir. Yani, böyle bir endüstride piyasa fiyatı yüksek üretimle birlikte düşecek ve daha düşük üretim ile artacaktır. Şimdi basit bir örneğe göz atalım.

Marjinal Geliri Nasıl Hesaplanır

Marjinal gelir, toplam gelirdeki değişikliği, üretim miktarının veya satılan miktarın değişimine bölmek suretiyle hesaplanır.

Örneğin, bir bilgisayar üreticisi olun. 0 ₺ ‘lik bir gelir elde etmek için herhangi bir çıkış veya bilgisayar üretmediğinde üreticinin geliri olmayacaktır. Üreticinin ilk birimini 25 ₺ karşılığında sattığını varsayalım. Bu, toplam gelirin (25 ₺) satılan miktara bölünmesiyle 25 ₺’ye marjinal gelirler getirir.

Ancak firmanın satışlarını artırmak için firmanın fiyatını düşürmesi gerektiğini düşünelim. Şirket 15 liralık ikinci bir birim satmaya başlıyor. Bilgisayarı ikinci defa üretmekle elde edilen marjinal gelir 10 lira tutmaktadır. Çünkü toplam gelirdeki (25 – 15 ₺) değişikliğin satılan miktardaki değişimi 10 ₺ ‘dir. Bu durumda kazanılan marjinal gelir, fiyat indirgemesi birim geliri düşürdüğü için şirketin ek birime ücret verdiği fiyattan daha az olacaktır.

Bu örnekteki marjinal geliri düşünmenin bir başka yolu, marjinal gelirin, şirketin ek birim için aldığı fiyasyondan düşmesi, fiyatı düşürmeden önce satılan birimlerdeki fiyatı düşürerek kaybettiği gelirden daha düşük olmasıdır.

Marjinal gelirler, tüm üretim süreçlerinde, bir diğer üretim faktörünü sabit tutarak bir üretim faktörünün eklenmesini, girdilerin daha az verimli kullanılması nedeniyle sonuçta birim başına daha düşük getiri elde etmesini sağlayan, azalan getirilerin kanunlarını izler.

Exit mobile version