MİKROEKONOMİ TEMEL KAVRAMI 2

Mikro Ekonomide Temel Kavramı

28 Ocak 2019

Mal

İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziksel ürünlere denir. Örnek vermek gerekirse para da mal sayılır.

Hizmet

İnsan ihtiyaçlarını giderebilir olmasına rağmen fiziksel bir özelliği bulunmayan ve ihtiyaçları karşılayan şeylere hizmet denir. Örnek vermek gerekirse bir terzi ceket diker ama bu ceket maldır fakat yaptığı işlev hizmettir.

Reklamlar

Değişken

Farklı değerler alabilen büyüklere denir.

Fonksiyonel ilişki

Ekonomi de neden-sonuç ilişkilerini açıklamakta genellikle fonksiyonel ilişki kullanılır. Örneğin (y=f(x);i=1….,n) ilişkisi bir fonksiyonel ilişkidir.

Hipotez, teori, kanun

Ekonomi biliminde neden-sonuç ilişkilerini açıklamak için hipotez, kanun ve teori aşamaları kullanılır.

Hipotez: gerçek dünyada deney ya da gözlemler ile test edilmiş bir düşünce ya da öneridir.

Teori: gerçek dünyada olan bir şey hakkında çok sayıda tutarlı ya da deneyle desteklemnerek ortaya konulmuş bir öneridir.

Kanun: doğruluğu birçok gözlem ya da araştırmayla kanıtlanmış, değişmesi kolay olmayan bir gerçeğin ortaya konulmasıdır.

Değer

Ürün ya da hizmet gibi bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüye değer deniyor. 3 tür değer söz konusudur.

Nominal değer: herhangi bir ürünün görünürdeki değeridir.

Gerçek değer: Nominal değerden düşük veya yüksek olmasına gerçek değer denir.

Reel değer: herhangi bir ürünün enflasyon ya da devalüasyon gibi nedenlerle oluşacak değer kayıplarından arındırarak bulunan satın alma gücüne denir.

Fiyat

Ekonomide değerin ifade edilme biçimlerinden birisi malın ya da hizmetin alınıp satılma değerini gösteren fiyatlardır.

Gelir

Belirli bir dönemde elde edilen ve parayla ifade edilebilen kazanca gelir denir.

Servet

Kişilerin ya da kurumların sahip oldukları varlıkların toplamıdır. Örneğin bir kişinin taşıtı, gayrimenkulleri bir servettir.

Değerli okurlarımız, Mikro Ekonomi hakkında sizleri bilgilendirdiğimize inanıyoruz. Bunlar dışında, Mikro Ekonomi bütçe doğrusu, Mikro Ekonomi grafikleri, Mikro İktisat Nedir, Mikro Ekonomik göstergeler, Mikro Ekonomi grafik yorumlama, Mikro Ekonomi kurucusu, Mikro Ekonomi makro ekonomi farkı, Mikro Ekonomi mahfi eğilmez, Mikro Ekonomi piyasalar, Mikro Ekonomi teorisi, Mikro Ekonomi üretim faktörleri, Mikro Ekonomi üretim teorisi, Mikro Ekonomi üretim ve maliyet, Mikro Ekonomi üretici dengesi, Mikro Ekonomi üretim fonksiyonu, Mikro Ekonomik yaklaşımlar başlıkları hakkında bilgi almak için Google’da arama yapabilirsiniz.

Makale Kategorileri:
Ekonomi

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir