Mikroekonomi

Mikroekonomi Nedir?

28 Ocak 2019

Mikroekonomi

Mikroekonomi, sınırlı kaynakların tahsisi konusunda karar vermede bireylerin ve küçük etkili kuruluşların davranışlarını inceleyen bir ekonomi dalıdır.

Mikroekonomi, bireysel tüketici ve firmaların piyasa davranışlarını analiz eden şirketlerin ve hanehalklarının karar süreçlerini anlamaya çalışan iktisat dalıdır. Bireysel alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşimi ile alıcı ve satıcıların tercihlerini etkileyen önemli faktörlerle ilgilidir. Genellikle mikroekonomi, bireysel piyasalarda arz ve talep formlarına, fiyatlara ve hakkı belirlemeye odaklanır.

Reklamlar

Mikroekonominin Önemi

Dünya genelinde milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ), resmi olarak ekonomi alanında düşünmeden hareket ediyorlar. Mikroekonominin doğası ve kapsamı hakkında çalışmadan veya farkında olmadan bir işte başarı sahibi olmak mümkündür. 

Mikroekonominin ilkeleri

Alandaki belli başlı ilkelerden bazıları şunlardır:

Ekonomik Fayda: Ürünleriniz veya mallarınız müşterilerinize fayda sağlamalıdır. Benzer şekilde, ticari satın alımlarınız, işletmenizi işletmeniz ve büyütmeniz açısından sizin için faydalı olmalıdır. Bariz olanı belirtiyor gibi görünse de fayda kavramı mikroekonomik düşüncenin merkezindedir.

Arz ve Talep: Tüketici talebinden yararlanmak önemli ölçüde etkin bir faktördür. İşletmenizde veya mağazanızda yararlı tüketiciye hitap edebilecek ürünler ve hizmetler satmak sizin için arzı ve talebi yanında getirecektir. Akıllı olursanız doğru zamanda doğru ticaretle arzı ve talebi yakalayabilirsiniz.

Fırsat Maliyeti: İşletmenizde bir makine parçasını yenilemek veya tedarik etmek, personel kiralamak gibi durumlar elinizde olmayan para anlamına gelmektedir. Fırsat maliyetinden yararlanmak doğru zamanda en doğru anda makine parçasını satın almak veya personel kiralamaktır. Bu işletmenizin banka hesabına büyük tasarruf yapmanızı sağlayacaktır. Bu durumu müşterinize yansıtmalısınız. Örneğin en çok talep olan bir telefonu zamanında tedarik ederek doğru anda piyasaya sunmanız size ve banka hesabınıza büyük kar getirecektir.

Fiyat Esnekliği: Ürünlerinizde fiyat değişikliği veya esnekliği yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar mevcuttur. Fiyat esnekliği yaparken müşteri arz ve talebinizi doğru hedeflemeli ve uygun zamanda esnekliklere gitmelisiniz. Bazı ürün akışları, fiyat değişikliklerine karşı son derece hassastır. Diğer bir deyişle, ürün maliyetindeki küçük bir artış, talepte keskin bir düşüşe yol açarak kârınızı tüketebilir. 

Mikroekonomide Temel Kavramlar

Mal

İnsan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziksel ürünlere denir. Örnek vermek gerekirse para da mal sayılır.

Hizmet

İnsan ihtiyaçlarını giderebilir olmasına rağmen fiziksel bir özelliği bulunmayan ve ihtiyaçları karşılayan şeylere hizmet denir. Örnek vermek gerekirse bir terzi ceket diker ama bu ceket maldır fakat yaptığı işlev hizmettir.

Değişken

Farklı değerler alabilen büyüklere denir.

Fonksiyonel ilişki

Ekonomi de neden-sonuç ilişkilerini açıklamakta genellikle fonksiyonel ilişki kullanılır. Örneğin (y=f(x);i=1….,n) ilişkisi bir fonksiyonel ilişkidir.

Hipotez, teori, kanun

Ekonomi biliminde neden-sonuç ilişkilerini açıklamak için hipotez, kanun ve teori aşamaları kullanılır.

Hipotez: gerçek dünyada deney ya da gözlemler ile test edilmiş bir düşünce ya da öneridir.

Teori: gerçek dünyada olan bir şey hakkında çok sayıda tutarlı ya da deneyle desteklemnerek ortaya konulmuş bir öneridir.

Kanun: doğruluğu birçok gözlem ya da araştırmayla kanıtlanmış, değişmesi kolay olmayan bir gerçeğin ortaya konulmasıdır.

Değer

Ürün ya da hizmet gibi bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüye değer deniyor. 3 tür değer söz konusudur.

Nominal değer: herhangi bir ürünün görünürdeki değeridir.

Gerçek değer: Nominal değerden düşük veya yüksek olmasına gerçek değer denir.

Reel değer: herhangi bir ürünün enflasyon ya da devalüasyon gibi nedenlerle oluşacak değer kayıplarından arındırarak bulunan satın alma gücüne denir.

Fiyat

Ekonomide değerin ifade edilme biçimlerinden birisi malın ya da hizmetin alınıp satılma değerini gösteren fiyatlardır.

Gelir

Belirli bir dönemde elde edilen ve parayla ifade edilebilen kazanca gelir denir.

Servet

Kişilerin ya da kurumların sahip oldukları varlıkların toplamıdır. Örneğin bir kişinin taşıtı, gayrimenkulleri bir servettir.

Makale Kategorileri:
Ekonomi ve Finans · Genel Kültür · Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir