Organizasyon İlkeleri
  1. Amaç Birliği İlkesi
  2. Örgüt bir bütün olarak genel amaçlara sahiptir.
  3. Ayrıca örgüt içindeki her bölümün de amaçları olabilir.
  4. Kurulacak organizasyon biçimi, çalışanların ve bölümlerin amaçlarını kolaylaştıracak nitelikte olmalıdır.
  5. İş bölümü ve Uzmanlaşma İlkesi

Organizasyonda her şahıs belirli işleri yerine getirmek üzere görevlendirilmelidir.

  • Kontrol Alanı İlkesi

Bir yöneticinin etkili ve verimli biçiminde yönetim kontrol edeceği birim veya insanların sayısı sınırlıdır.

Reklamlar

Örgütte 3 tip ilişki bulunmaktadır,

  • Direkt ilişkiler;

Yöneticilerin astları ile olan doğrudan ilişkileridir.

Astların sayısı= n=>D.İ=n

  • Çapraz ilişkiler;

Yöneticilere bağlı astların birbirleri ile geliştirdikleri karşılıklı ve ikili ilişkilerdir.

=>Ç.İ = n(n-1)

  • Grup ilişkileri;

Yöneticiye bağlı astların ikiden daha fazla sayıda bir araya gelmelerinden oluşan ilişkilerdir.

About The Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir