Organizasyonun Kontrol Alanını Belirleyen Faktörler

Organizasyonun Kontrol Alanını Belirleyen Faktörler

13 Şubat 2019
  • Yöneticinin denetlediği işlerin karmaşıklık derecesi:

Yöneticinin denetlediği işlerin karmaşıklık derecesi arttıkça sorunlar da artar. Çünkü ilişkiler karmaşıklaşır. Kontrol alanı daralır.

  • Denetlenen işlerin birbirine benzerliği:

Denetlenen işler benzerse yönetici işler hakkında karar vermek için çok fazla zaman harcamayacaktır. Birini planladığında bunu astlara yayabilir. Kontrol alanı geniş olacaktır.

Reklamlar
  • Denetlenen işlerin birbirinden bağımsız şekilde yapılabilmesi:

Durum böyleyse astlar arasında çok sorun çıkmaz, dolayısıyla kontrol alanı genişler.

  • Organizasyonun faaliyette bulunduğu çevre koşullarında dalgalanmalar ve belirsizlikler:

Bu durumda yönetici, planlarını gözden geçirip astlarına talimat vermek zorunda kalacaktır. Daha dikkatli olmalı, daha az astla çalışmalıdır. Kontrol alanı daralır.

  • Astların gördüğü işlerin standart olması:

Bu durumda, yöneticinin planlama ve karar verme işlemleri kolaylaşır. Kontrol alanı genişler.

  • Yönetici ile astların nitelikleri:

Yöneticinin bilgisi, genel kültürü, yeteneği ve yöneticilik tecrübesi fazlaysa, zamanını ve enerjisini daha planlı ve tasarruflu kullanabilir. Dolayısıyla kontrol alanı genişler.

  • Yöneticinin yönetim felsefesi:

Yönetici, astlarına yetki devretme, inisiyatif kullandırmakta, bencil ve merkezcil davranıyorsa, kontrol alanı o ölçüde daralır.

Makale Kategorileri:
Ticaret

Makale Yazarı - Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir